IV Zabrzański Festiwal Tańca – IGRASZKI 2015

18.02.2015

Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu (ul. 3 Maja 91a) zaprasza do udziału w IV Zabrzańskim Festiwalu Tańca – IGRASZKI 2015.
 

18 marca, godz. 10.00 – 16.00 – Przesłuchania konkursowe
21 marca, godz. 10.00 – Warsztaty choreograficzne dla nauczycieli
25 marca, godz. 17.00 – Koncert Galowy

Cel Festiwalu:
-Prezentacja twórczości tanecznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
– Inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej z dziećmi, stworzenie możliwości rywalizacji w swojej grupie wiekowej.
– Promowanie działań zmierzających do pobudzania aktywności artystycznej dzieci.
-Upowszechnianie tradycji narodowej – zachęta dla nauczycieli i instruktorów do sięgania po klasyczny repertuar i dowolną interpretację muzyki poważnej.
– Wspólna zabawa.

Uczestnicy
Festiwal jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat i adresowany do przedszkoli publicznych i niepublicznych, szkół podstawowych, szkół tańca i innych ośrodków kultury (w tym placówek z oddziałami integracyjnymi) z województwa śląskiego. Do konkursu można zgłaszać solistów, duety oraz układy zespołowe. Każdy zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów gwarantującą bezpieczeństwo uczestników. Instruktor nie może być jedynym opiekunem grupy.

Zgłoszenia:
Wypełnione karty zgłoszenia przyjmujemy do dnia 13 marca 2015r.
Forma dostarczenia kart zgłoszenia: osobiście, listem poleconym lub e-mailem.
Miejsce przyjmowania zgłoszeń:

– Ośrodek Edukacji Baletowej i Tańca Współczesnego w Zabrzu
41-800 Zabrze, ul. Goethego 28 tel. 32 271 36 46, kom. 501 597 730
e-mail: biuro@gronex.com.pl

– Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu
41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 91a tel./fax 32 278 08 02, kom. 531 614 667
e-mail: kontakt@mok.art.pl

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.mok.art.pl.

Regulamin i karty zgłoszeniowe w załączniku: