Ogłoszenie

11.02.2015

 OGŁOSZENIE

Na podstawie §4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz. U. z 2011 r. nr 143 poz. 845), informuje się, że Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu, prowadzi czynności zmierzające do ustalenia właściciela pojazdu marki:

1. FIAT CINQUECENTO (pojazd całkowicie spalony)

Pojazd został usunięty z ul. Bytomskiej w Zabrzu w dniu 09.01.2015 r., w trybie art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) na podstawie dyspozycji funkcjonariusza Straży Miejskiej.

Właściciela lub osoby zainteresowane prosi się o kontakt z Wydziałem Infrastruktury Komunalnej przy ul. Wolności 286, pok. 404 lub pod nr telefonu: 32-37-33-557 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00.