Rozstrzygnięcie konkursu o tematyce „Medycyna i Technika”

10.02.2015

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania ronda o tematyce „Medycyna i Technika” na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu został rozstrzygnięty.

Wygrała Praca konkursowa nr 200005 opracowana przez firmę An Archi Group s.c., ul. Chorzowska 64, 44-100 Gliwice, reprezentowaną przez Pana Tomasza Kacprowicza.

Zarządzeniem nr 1001/BI/2014 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 7 listopada 2014 r. ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania ronda o tematyce „Medycyna i Technika” na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu, a także powołano Sąd konkursowy do realizacji zadań związanych z regulaminem konkursu.

Zgodnie z terminem wskazanym w ogłoszeniu oraz regulaminie konkursu zamieszczonym w:
1. Serwisie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Zabrzu: www.um.zabrze.pl/biznes
2. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu: www.zabrze.magistrat.pl do dnia 12.01.2015 r. do godz. 14:00 wpłynęło 5 Prac konkursowych o numerach indentyfikacyjnych: 200002, 200003, 200004, 20005, 200006.

Sąd konkursowy dokonał oceny Prac konkursowych zgodnie z zasadami i kryteriami wskazanymi w Regulaminie konkursu.

Złożone prace konkursowe zostały ocenione zgodnie z poniższą tabelą:
Numer identyfikacyjny pracy konkursowej – Uzyskana liczba punktów
200002 – 7,0
200003 – 3,8
200004 – 5,4
200005 – 9,4
200006 – 6,2
Praca konkursowa o numerze 200005 zdobyła 9,4 pkt i spełniła wszystkie wymogi określone w regulaminie konkursu.
Zwycięska Praca konkursowa trafnie łączy dwie dziedziny w życiu Miasta: „Medycynę i Technikę” poprzez użycie atrakcyjnej formy serca, finezyjnie połączonej z materiałami w postaci miedzi i stali ocynkowanej ogniowo z zastosowaniem światła. Symbol serca ujęty w nowoczesnej formie łączy medycynę z techniką wyrażoną elementami świecących słupów. Przyjęte rozwiązanie kompozycji nawierzchni jest rozwinięciem formy przestrzennej głównego elementu dekoracyjnego. Koncepcja jest spójna, oryginalna i bardzo atrakcyjna.