Spotkanie z mieszkańcami Biskupic

05.02.2015

4 lutego w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Biskupicach odbyło się spotkanie mieszkańców z Małgorzatą Mańką-Szulik, prezydentem Zabrza.

Podczas spotkania, którego inicjatorem była Rada Dzielnicy Biskupice, została przedstawiona prezentacja zawierająca najważniejsze inwestycje zmieniające miasto i Biskupice. Kluczowe zadania w dzielnicy to m.in. budowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka, realizacja projektów infrastrukturalnych i ekologicznych jak Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze i Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki, modernizacja Szpitala Miejskiego, rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej, realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji, remonty obiektów oświatowych czy infrastruktury drogowej w tym m.in. torowiska. Następnie omówiono zasady budżetu partycypacyjnego, który od tego roku obowiązywać będzie w naszym mieście. Spotkanie było okazją do zadawania pytań i poruszania kwestii ważnych dla mieszkańców dzielnicy. W spotkaniu udział wzięli także wiceprezydent Zabrza Katarzyna Dzióba, skarbnik miasta Piotr Barczyk, Główny Inżynier Miasta Grzegorz Janecki, a także naczelnicy wydziałów Inwestycji i Remontów, Infrastruktury Komunalnej oraz dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej.