Dzień Bezpiecznego Internetu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

05.02.2015

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu po raz kolejny włączyła się do ogólnopolskich obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu, który odbędzie się 7 lutego pod hasłem „Razem tworzymy bezpieczny Internet”.

Główną ideą obchodów jest inicjowanie lokalnych działań, w ramach których uczniowie, ich rodzice i nauczyciele aktywnie angażują się w prace nad projektami poświęconymi bezpieczeństwu w Sieci. Z okazji DBI organizowane są w całej Polsce zajęcia edukacyjne, happeningi, kampanie informacyjne, konkursy i inne akcje.
Od kilku lat w Polsce obserwuje się coraz większą popularność i dostępność mediów elektronicznych m.in. Internetu. Coraz częściej słyszy się o negatywnych skutkach niewłaściwego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu posiada szeroką ofertę warsztatową realizowaną przez cały rok szkolny, której celem jest wskazywanie istniejących zagrożeń płynących z Internetu, wprowadzenia zasad bezpiecznego wykorzystania komputera, Internetu, gier komputerowych, ukazanie symptomów uzależnienia.

W ramach kampanii Poradnia w swojej siedzibie przy ul. 3 Maja 91 organizuje kolejne spotkania w ramach cyklu „Sobota z psychologią”:
– 21 lutego o godz. 10.00, warsztaty szkoleniowe dla rodziców pod hasłem Nie-Bezpieczny Internet, których celem będzie zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakie niesie ze sobą niewłaściwe i niekontrolowanie korzystania z Internetu i komputera.
– Konsultacje indywidualne dla zainteresowanych rodziców.
– 24 lutego o godz. 9.30 zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i nauczycieli ze szkół podstawowych w Zabrzu.