Biznes nie zna granic

05.02.2015

Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości nawiązało współpracę z polskimi placówkami dyplomatycznymi, aby pomóc swoim klientom w nawiązaniu międzynarodowych kontaktów handlowych.

 

Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości poszerza swoją ofertę. Podstawowym zadaniem tej placówki jest udzielanie wszechstronnego wsparcia przedsiębiorcom działającym na terenie naszego miasta. Do stałej palety usług należy pomoc w nawiązaniu kontaktów biznesowych, szkolenia, organizacja imprez i projektów promujących rozwój przedsiębiorczości w Zabrzu. O skuteczności tych działań najlepiej świadczy ogromne zainteresowanie lokalnych przedsiębiorców konkursem „Zabrzański Biznes”. Centrum powstało w 2013 r. i w pierwszym roku działalności placówkę odwiedziło około 20 tys. osób! Przez ponad dwa lata działalności ZCRP zbudowało silną markę w mieście i regionie. Teraz nadszedł czas na kolejny krok. Centrum nawiązało współpracę z Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji w polskich ambasadach oraz konsulatach, które dysponują najlepszą wiedzą o warunkach dostępu i funkcjonowania na biznesowych rynkach zagranicznych.
– Będziemy udostępniali posiadane informacje i promowali wszystkie przedsięwzięcia, które naszym zdaniem mogą wspomóc przedsiębiorczość w naszym mieście i regionie. Uważamy, że nawiązanie międzynarodowych stosunków biznesowych przyniesie ogromne korzyści wszystkim zaangażowanym stronom. Proponujemy nawiązanie współpracy polegającej na wymianie informacji, doświadczeń, nawiązanie relacji bezpośrednich podczas spotkań biznesowych, na które zapraszamy przedsiębiorców – podkreślają pracownicy Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.

KALENDARIUM BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ NA LUTY 2015 ROK

05. – JAK PREZENTOWAĆ SWOJE POMYSŁY?
09.- INWESTORZY.BIZ
10.- KONSULTACJE Z ZAKRESU DOTACJI
10.- PODSTAWOWE ZASADY USTALANIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
11.- AUTOPREZENTACJA BIZNESOWA
12.- USTAWA PRAW KONSUMENTA
17. – KONSULTACJE Z ZAKRESU DOTACJI
19. – KONSULTACJE NT. WSPARCIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W ZABRZU
20. – ZASADY PISANIA BIZNESPLANU – BIZNESPLAN KROK PO KROKU
23. – UMOWY ZLECENIE
24.- KONSULTACJE Z ZAKRESU DOTACJI
24.- OBOWIĄZKI PODATNIKÓW REJESTRUJĄCYCH OBROTY ZA POMOCĄ KAS FISKALNYCH
27.- SAMOZATRUDNIENIE KROK PO KROKU