Luty w Muzeum Miejskim w Zabrzu

27.01.2015

Przedstawiamy harmonogram działalności Muzeum Miejskiego w Zabrzu w lutym 2015 r.

Galeria Café Silesia, ul. 3 Maja 6, tel. 32 777 05 01:

Wystawy:
29 stycznia, godz. 17.00
• „Ilustracja dziecięca – pierwszy kontakt ze sztuką” (wystawa trwać będzie do 29 kwietnia 2015 r.)

• „Górnoślązacy w polskiej i niemieckiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej – wczoraj i dziś. Sport i polityka na Górnym Śląsku
w XX wieku” (wystawa trwać będzie do 26 kwietnia 2015 r.)

Wystawę opracował Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej (www.haus.pl)

Wykłady i spotkania:
19 lutego, godz. 17.00
• „Internowanie i deportacja mieszkańców Zabrza do Związku Sowieckiego w 1945 roku” – prowadzenie Zbigniew Gołasz (Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach) – w ramach Spotkań czwartkowych w Muzeum

Muzeum Miejskie w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 3, tel. 32 271 56 89:

Wystawa:
• „Ilustracja dziecięca – pierwszy kontakt ze sztuką” część druga
(wystawa trwać będzie od 30 stycznia do 1 marca 2015 r.)

Tematy lekcji muzealnych:
Muzeum Miejskie w Zabrzu, Galeria Café Silesia”, ul. 3 Maja 6

Szkoły podstawowe
• „Ilustracja dziecięca – pierwszy kontakt ze sztuką” – od 16 lutego lekcja, towarzysząca wystawie dla przedszkoli i szkół podstawowych. Prowadzenie Jadwiga Pawlas-Kos, tel. tel. 32-271-56-89 wewn. 30
• Śląski strój ludowy, zajęcia połączone z warsztatami plastycznymi – na lekcji prezentowany jest strój ludowy z kolekcji muzeum, uczestnicy zapoznają się z jego elementami i nazewnictwem. W części plastycznej dzieci wykonują prace z motywem stroju – szkoły podstawowe – kontakt: Dorota Kuder, tel. 32-777-05-01

• Godać niy ma gańba – dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Treści i formę dostosowujemy do wieku dzieci i młodzieży w niej uczestniczącej. Lekcja ma na celu: przybliżenie uczniom zagadnień związanych z gwarą śląską, ukazanie różnorodności jej źródeł, wskazanie na odwołania do staropolszczyzny, podkreślenie trwałości form językowych, prezentację różnic znaczeniowych słów w gwarze śląskiej i języku literackim. Na lekcji oprócz pogadanki pokażemy prezentację multimedialną związaną z gwarą, a także powtórzymy i utrwalimy sobie poznane słówka podczas gier, zabaw i zgadywanek. Poznawanie języka naszych babć i prababć będzie podróżą w przeszłość naszej „małej ojczyzny”. Kontakt: Elżbieta Dębowska, , tel. 32-271-56-89 wewn. 30

• Zmysły i sztuka – uczestnicy poznają sztukę wszystkimi zmysłami. Warsztaty (również dla dzieci niedowidzących) – szkoły podstawowe – kontakt: Dorota Kuder, tel. 32-777-05-01

• Jak to z herbem było? – Podstawy heraldyki oraz dzieje herbu miejskiego, zajęcia połączone z warsztatami plastycznymi – wykonanie herbu miasta bądź własnego, stosując poznane na lekcji zasady heraldyki – szkoły podstawowe i gimnazjalne – kontakt: Irena Winder, tel. 32-271-56-89 wewn. 24

• Baśnie, podania i legendy – podobieństwa i różnice (przykłady ogólne i zabrzańskie), zajęcia z warsztatami – szkoły podstawowe (klasy IV-VI) i gimnazjalne – kontakt: Irena Winder, 32-271-56-89 wewn. 24

• Kto ty jesteś? – szkoły podstawowe. Podczas zajęć dzieci poznają historię oraz symbole Polski i Europy. Zapoznają się z ważnymi dla świata odkryciami geograficznymi i wynalazkami Europejczyków. W części warsztatowej uczniowie biorą udział w pracach plastycznych oraz zabawach ruchowych – kontakt: Dorota Kuder, tel. 32-777-05-01

• Dawni rzemieślnicy i ich szyldy – szkoły podstawowe. Przypomnienie zawodów rzemieślniczych, które odchodzą już w zapomnienie. Zwrócenie uwagi na różnorodność kulturową niegdysiejszego Zabrza, zamieszkałego kiedyś przez Niemców, Polaków i Żydów. W części warsztatowej uczniowie wykonują szyldy warsztatów rzemieślniczych w języku hebrajskim według przygotowanych szablonów oraz dobierają symbolikę do poszczególnych profesji – kontakt: Irena Winder, tel. 32-271-56-89 wewn. 24

• Jan Matejko i jego najwybitniejsze dzieła – szkoły podstawowe. Podczas zajęć uczestnicy będą mogli zapoznać się z życiem i twórczością wybitnego malarza, przeglądając tekę z jego najwybitniejszymi dziełami. Szkoły podstawowe klasy III-VI, gimnazja. Kontakt: Iwona Wróblewska, tel. 32-271-56-89 wewn. 30

• Kartonowe miasto w Café Silesia – podczas zajęć uczniowie młodszych klas szkół podstawowych oraz przedszkolacy dowiadują się jak powstawały pierwsze miasta w Europie oraz poznają najbardziej charakterystyczne cechy architektoniczne stylu romańskiego i gotyckiego. Na koniec, wykorzystując zdobytą wiedzę, uczestnicy warsztatów budują własne miasto z kartonowych pudełek – kontakt: Irena Winder, tel. 32-271-56-89 wewn. 24

• Dawno temu za debrami… Bajki i legendy o początkach Zabrza i nie tylko. Zajęciom towarzyszy gra edukacyjna – szkoły podstawowe, klasy młodsze i przedszkola – kontakt: Irena Winder, tel. 32-271-56-89 wewn. 24

• Café Silesia – ekologiczna planeta – warsztaty edukacyjne dla najmłodszych, uczestnicy dowiadują się jak łączyć ekologię ze sztuką, jak wyrabiać ekologiczne nawyki i jak nadawać nowe znaczenie rzeczom przeznaczonym do wyrzucenia. Prezentacja współczesnego dizajnu, wykonanego z odpadów. Zajęciom towarzyszą warsztaty edukacyjne w formie zabawy – szkoły podstawowe, klasy młodsze i przedszkola – kontakt: Irena Winder, tel. 32-271-56-89 wewn. 24

• Najpiękniejsze śląskie baśnie i legendy. Zajęciom towarzyszy zabawa edukacyjna, podczas której utrwalana jest wiedza zdobyta w czasie zajęć – kontakt: Irena Winder, tel. 32-271-56-89 wewn. 24

Gimnazja i szkoły średnie:
• Godać niy ma gańba – dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Treści i formę dostosowujemy do wieku dzieci i młodzieży w niej uczestniczącej. Lekcja ma na celu: przybliżenie uczniom zagadnień związanych z gwarą śląską, ukazanie różnorodności jej źródeł, wskazanie na odwołania do staropolszczyzny, podkreślenie trwałości form językowych, prezentację różnic znaczeniowych słów w gwarze śląskiej i języku literackim. Na lekcji oprócz pogadanki pokażemy prezentację multimedialną związaną z gwarą, a także powtórzymy i utrwalimy sobie poznane słówka podczas gier, zabaw i zgadywanek. Poznawanie języka naszych babć i prababć będzie podróżą w przeszłość naszej „małej ojczyzny”. Kontakt: Elżbieta Dębowska, , tel. 32-271-56-89 wewn. 30

• Biżuteria patriotyczna – O tym, co łączy części elektroniczne ze złotem i emalią. Jak powiedzieć „nie”, nie mówiąc ani słowa. Czy noszenie biżuterii jest niebezpieczne? Co może oznaczać krój liter? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź podczas lekcji muzealnej dla młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich. Pretekstem do tych rozważań jest 150 rocznica wybuchu powstania styczniowego. Gimnazja i szkoły średnie – gimnazja i szkoły średnie – gimnazja i szkoły średnie – kontakt: Elżbieta Dębowska, tel. 32-271-56-89 wewn. 30

• Jak to z herbem było? – Podstawy heraldyki oraz dzieje herbu miejskiego, zajęcia połączone z warsztatami plastycznymi – wykonanie herbu miasta bądź własnego, stosując poznane na lekcji zasady heraldyki – szkoły gimnazjalne – kontakt: Irena Winder, tel. 32-271-56-89 wewn. 24

• Baśnie, podania i legendy – podobieństwa i różnice (przykłady ogólne i zabrzańskie), zajęcia z warsztatami – szkoły gimnazjalne – kontakt: Irena Winder, 32-271-56-89 wewn. 24

• Portret od sztuki starożytnej do współczesności – gimnazja i szkoły średnie – kontakt: Elżbieta Dębowska, tel. 32-271-56-89 wewn. 30

• Krótki kurs historii architektury – gimnazja i szkoły średnie – kontakt: Elżbieta Dębowska, tel. 32-271-56-89 wewn. 30

• Mistrzowie malarstwa polskiego (Leon Wyczółkowski, Ferdynand Ruszczyc, Wacław Koniuszko, Walery Eliasz Radzikowski) – gimnazja i szkoły średnie – kontakt: Iwona Wróblewska, tel. 32-271-56-89 wewn. 30

• Śladami tradycji – życie codzienne i odświętne dawnych społeczności górniczych w malarstwie P. Wróbla, E. Gawlika, W. Pieczki, E. Bąka – gimnazja i szkoły średnie – kontakt: Jadwiga Pawlas-Kos, tel. 32-271-56-89 wewn. 30
• Śląskie zabawy i uciechy w malarstwie naiwnym regionu – gimnazja – kontakt: Jadwiga Pawlas-Kos, tel. 32-271-56-89 wewn. 30
• Śląsk zwyczajny i niezwyczajny w sztuce regionu – Ociepka, Sówka, Wróbel – gimnazja i szkoły średnie – kontakt: Jadwiga Pawlas-Kos, tel. 32-271-56-89 wewn. 30

Gimnazja, szkoły średnie, osoby dorosłe:
• Zabrze miastem granicznym – gimnazja i szkoły średnie, osoby dorosłe – kontakt Piotr Hnatyszyn, tel. 32-271-56-89 wewn. 26
• Krótka historia Zabrza – gimnazja i szkoły średnie, osoby dorosłe – kontakt Piotr Hnatyszyn, tel. 32-271-56-89 wewn. 26
• Ulica Wolności, której już nie ma ¬– gimnazja, szkoły średnie, osoby dorosłe – kontakt Piotr Hnatyszyn, tel. 32-271-56-89 wewn. 26
• Nieistniejące pomniki zabrzańskie – gimnazja, szkoły średnie, osoby dorosłe – kontakt Piotr Hnatyszyn, tel. 32-271-56-89 wewn. 26