Ferie w mieście

27.01.2015

Informator dla dzieci i rodziców o tym, jak ciekawie spędzić czas podczas ferii zimowych w mieście.

Zapraszamy również do Zespolu Szkół Sportowych, gdzie podczas ferii odbywać się będą zajęcia sportowo-rekreacyjne dla młodszych uczniów tej placówki oraz dla młodzieży. Zajęcia dla uczniów klas I-III odbywać się będą w pierwszym tygodniu ferii w godz. 10.00-13.00, 12.00-15.00 oraz w drugim tygodniu w godz. 11.00-14.00, 9.00-12.00. W programie zajęć przewidziano: zajęcia treningowe na sali gimnastycznej oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe, czyli aerobic, gry zespołowe i zabawy na śniegu. Dla uczniów klas III-VI przewidziano takie same zajęcia w pierwszym tygodniu w godz. 12.00-15.00, a w drugim tygodniu w godz. 9.00-12.00 i 10.00-14.00. Młodzież gimnazjalna może skorzystać z zajęć sportowo-rekreacyjnych prowadzonych przez nauczycieli w placówce w pierwszym tygodniu w godz. 8.00-12.00, a w drugim w godz. 10.00-14.00. W programie takie same zajęcia, jak dla grup młodszych.

Poza szkołą odbędą się także w czasie ferii zajęcia w hali „Pogoń”. Będą się one składać z rozgrzewki, części głównej (technika i taktyka gry w piłkę ręczną), gry szkolnej, właściwej i uspokojenia organizmu.

Kontakt:
Zespół Szkół Sportowych
ul. Płaskowickiej 2
tel. 32 271-18-23