Dzień Transplantologii

26.01.2015

26 stycznia – Dzień Transplantologii

Przeszczepienie narządów to jedna z metod ratowania życia. Polega ona na wszczepieniu biorcy narządów lub tkanek pobranych od innego człowieka.
26 stycznia 1966 roku w I Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie zespół chirurgów pod kierownictwem profesora Jana Nielubowicza przeprowadził pierwszy udany przeszczep nerki. Był to wtedy 621 zabieg na świecie (pierwszy miał miejsce w roku 1954). Dla upamiętnienia tego wydarzenia w Polsce obchodzony jest co roku dzień Transplantologii. W Polsce żyje ok. 10 tys. osób z przeszczepionymi narządami i stale wzrasta liczba przeszczepień – w roku 2013 było ich w sumie 1536. W ostatnich latach wykonywanych jest rocznie średnio 1,5 tys. operacji przeszczepienia narządów. Najczęściej są to nerki, dalej wątroba, serce i trzustka. Poziom rodzimej transplantologii jest bardzo wysoki, o czym świadczą pionierskie w skali światowej operacje przeszczepienia twarzy ze wskazań życiowych. Chorzy po transplantacji mogą prowadzić normalne życie, pracować, uprawiać sport – przy czym niezbędne są regularne kontrole medyczne i ciągłe przyjmowanie leków zapobiegających odrzuceniu przeszczepu.

Jak możemy wyrazić zgodę na pobranie naszych narządów po śmierci?
W Polsce istnieje zasada zgody domniemanej, połączona z zasadą zarejestrowanego sprzeciwu. Zakłada ona, że każdy zgadza się na pobranie jego narządów. Jednak zostawia możliwość zarejestrowania swojego sprzeciwu w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów, prowadzonym przez rządową agencję zajmującą się transplantologią POLTRANSPLANT. Taki sprzeciw pacjenta jest bezwzględnie honorowany.