Chcą i potrafią

22.01.2015

Zabrzańskie szkoły biorą udział w kilku ważnych i prestiżowych projektach, realizowanych przez Unię Europejską.

 

Zabrze, od lat mieści się w czołówce samorządów potrafiących skutecznie sięgać po środki unijne przeznaczone na podniesienie standardów edukacyjnych. Prezentujemy przegląd projektów europejskich, w których uczestniczą placówki oświatowe z naszego miasta.

„Mam zawód – mam pracę w regionie”. Realizacja tego projektu rozpoczęła się w 2012 roku. Jest on adresowany do uczniów szkół zawodowych w Zabrzu. W ramach projektu organizowane są dodatkowe zajęcia edukacyjne i zawodowe oraz kursy specjalistyczne, kończące się uzyskaniem certyfikatów. Dzięki środkom unijnym kupiono pomoce dydaktyczne za kwotę ok. 129 tys. zł. Wyposażono także osiem pracowni praktycznej nauki zawodu w siedmiu szkołach zawodowych. Wartość tej inwestycji wyniosła 400 tys. zł. Programem kursów zawodowych, praktyk, stażów i wizyt studyjnych u potencjalnych pracodawców objętych zostało 372 uczniów. W tym roku, w ramach projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” odbywają się dwa kursy za ogólną kwotę około 54 tys. zł.

„Chcę więc potrafię”. Projektu rozpoczął się w ubiegłym roku i jest realizowany w Szkole Podstawowej Nr 21. Partnerem tego przedsięwzięcia jest firma Pro Publico z Krakowa. Projekt ma na celu wyrównywanie szans uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji.

„Piórem i węglem do sukcesu”. Ten projekt także rozpoczął się w ubiegłym roku. Jego liderem jest firma edukacyjna Angmen z Zabrza. Projekt ma na celu wyrównywanie szans uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji. W jego ramach organizowane są dodatkowe zajęcia z języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz wycieczki edukacyjne dla uczniów klas IV- VI w Szkołach Podstawowych Nr 2, 8, 16, 22, 24, 30.

„Uczenie się przez całe życie”- Leonardo da Vinci. Projekt od kilku lat realizowany jest przez Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół Ekonomiczno Usługowych, Zespół Szkół nr 10. W tym roku jego wartość wyniesie 30 tys. zł. Projekt składa się z trzech etapów: przygotowania językowo-kulturalno-pedagogicznego, stażu i okresu po jego zakończeniu. Dzięki udziałowi w tym programie przed uczniami otwiera się szansa na rozwój i poprawę kompetencji zawodowych. Uczestnicy mają możliwość skonfrontowania swojej wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi, zgodnymi ze standardami europejskiego rynku pracy.

„Uczenie się przez całe życie” – Comenius 2013- 2015. Łączna kwota unijnego dofinansowania do tego projektu wynosi prawie 420 tys. zł. Biorą w nim udział: Szkoła Podstawowa nr 24, Gimnazjum nr 16, Zespół Szkół nr 3 – Technikum nr 3, Zespół Szkół nr 20 – Gimnazjum nr 21, Zespół Szkół Ogólnokształcących. Najważniejszym zadaniem programu Comenius jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;

Program Erasmus Akcja KA 1. Program Erasmus+ wszedł w życie na początku stycznia ubiegłego roku i zastąpił kilka dotychczasowych projektów. Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, dzięki Erasmusowi+ wspierane są również inicjatywy związane ze sportem. Projekt zaplanowano na siedem lat, czyli do roku 2020. W ramach programu Erasmus+ dofinansowanie otrzymały także zabrzańskie placówki oświatowe: Przedszkole nr 1; Przedszkole nr 48; Szkoła Podstawowa nr 36; Szkoła Podstawowa nr 43; Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7; Zespół Szkół Specjalnych nr 40; Gimnazjum nr 12; Centrum Edukacji; Zespół Szkół nr 10; Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12. Łączna kwota dofinansowania dla tych placówek oświatowych wynosi prawie milion złotych. W programie Erasmus+ bierze udział również Zespół Szkół nr 10. Kwota dofinansowania wynosi ponad 100 tys. zł.