Modernizacja targowiska przy ul. Boboli

20.01.2015

Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. podpisała umowę z wykonawcą modernizacji targowiska miejskiego przy ul. Boboli w Zabrzu.

Umowę zawarto z wybranym w drodze postępowania przetargowego Mostostalem Zabrze Gliwickim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego, który złożył najkorzystniejszą ofertę. O wyborze oferty decydowała nie tylko cena, ale w 20% również estetyka i funkcjonalność przedstawionej koncepcji. Przedmiotem zamówienia jest bowiem wykonanie robót budowlanych, ale również i stworzenie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę i wymaganych uzgodnień, opinii, odbiorów, pozwoleń. Obecnie trwają zaawansowane prace projektowe, pierwsze prace budowlane zaplanowano na marzec. Zgodnie z podpisaną umową termin oddania zmodernizowanego targowiska do użytkowania mija 30 września.
Na czas przeprowadzenia inwestycji Miasto Zabrze z myślą zarówno o sprzedających, jak i kupujących, przeznaczyło teren o powierzchni 1600 m.kw. pod zorganizowanie targowiska zastępczego. Targowisko zastępcze powstanie przy ulicy Średniej.