Miasto nie zwalnia tempa

16.01.2015

W tym roku powstanie w Zabrzu wiele inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Pierwszy kwartał tego roku upłynie pod znakiem inwestycji rozpoczętych w 2014r. Warto wśród nich wymienić termomodernizację budynku Przedszkola nr 34 przy ul. Brysza 4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wsparł tę inwestycję dotacją i pożyczką na łączną kwotę prawie 346 tys. zł. Dzięki Funduszowi prace termomodernizacyjne objęły także budynek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Traugutta. Wsparcie Funduszu wynosi ponad 1,8 mln zł. Na zbliżoną kwotę z tej samej instytucji i na podobny cel może liczyć także Zespół Szkół nr 20 przy ul. Gagarina.

Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, przebudowane zostanie skrzyżowanie ulic: Kondratowicza i Wolności wraz z sygnalizacją świetlną. Wartość tej inwestycji wynosi ponad 2,26 mln zł, z czego 85 proc. zapewnia unijne dofinansowanie. Roboty drogowe obejmą przebudowę peronów przystankowych oraz ciągów pieszych. Ulica Kondratowicza zostanie poszerzona dla uzyskania trzech pasów ruchu. W planach jest także naprawa nawierzchni jezdni i chodników. Projekt przewiduje zastosowanie sygnalizacji akomodacyjnej.
 

Dzięki unijnemu dofinansowaniu Zabrze podnosi swoją atrakcyjność inwestycyjną. W północnej części miasta trwa uzbrajanie terenów. Powstanie układ drogowy oraz sieci: kanalizacyjna, sanitarna, deszczowa, gazowa, teletechniczna oraz energetyczna. Prace obejmą obszar o powierzchni 73 hektarów, składający się z 31 działek, z czego 25 leży na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wartość projektu „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części Miasta Zabrze – etap I” wynosi ponad 32,5 mln zł, z czego 85 proc. pochodzi ze środków unijnych.Niewiele mniej – 27,5 mln zł – wynosi wartość drugiego etapu tego projektu. Unijne dofinansowanie zachowano na poziomie 85 proc. Zakres prac jest podobny. Projekt obejmuje obszar o powierzchni 59 hektarów, składający się z 16 działek, z których jedna leży na terenie KSSE.

Zwolenników aktywnego życia i fanów Agnieszki Radwańskiej oraz Jerzego Janowicza ucieszy informacja, że w Zabrzu powstaje nowoczesna hala tenisowa. Wartość obiektu wynosi ponad 4,8 mln zł, a część kosztów pokryje dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Budowy Hal Tenisowych. Hala spełniać będzie wszelkie warunki do amatorskiego, a także wyczynowego uprawiania tenisa. Pomyślano także o osobach niepełnosprawnych, dla których powstaną specjalne sanitariaty. Na trybunach zasiądzie około 120 widzów. Hala pomieści trzy korty (dwa do gry podwójnej i jeden do singla).