Bezzwrotne wsparcie na poprawę warunków BHP

15.01.2015

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie zapraszają wszystkich Przedsiębiorców
do skorzystania z bezzwrotnego wsparcia na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w swojej firmie.

Program realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Departament Prewencji
i Rehabilitacji) z siedzibą w Warszawie.

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje:

– projekty o charakterze doradczym, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
– projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
– projekty doradczo – inwestycyjne, łączące wyżej opisane działania.

 Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą zatrudnionych pracowników.

 Więcej informacji na temat wsparcia, wysokości dofinansowania a także procedury składania wniosków znajduje się na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: http://www.zus.pl/default.asp?id=422&p=4&idk=

 Szczegółowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu: 22 667 10 15
fax: 22 667 10 50 oraz e-mail: sekretariatdpir@zus.pl