Apel samorządu ws. planu naprawczego dla górnictwa

14.01.2015

14 stycznia na wniosek Małgorzaty Mańki-Szulik, prezydent Zabrza zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zabrze dotycząca sytuacji w górnictwie. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele protestujących górników.

 

Podczas tej nadzwyczajnej sesji Prezydent Zabrza zaprezentowała działania, które podjęła w sprawie górnictwa. Głos zabrali także przedstawiciele związków zawodowych KWK Sośnica-Makoszowy oraz przedstawiciel załogi. Następnie radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany przez Prezydenta Zabrza apel zabrzańskiego samorządu do Prezesa Rady Ministrów w sprawie planu naprawczego dla Kompanii Węglowej S.A.

"Apelujemy o powstrzymanie realizacji Planu Naprawczego dla Kompanii Węglowej SA przyjętego przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 7 stycznia 2015 roku i ponowne rozważenie możliwości wdrożenia korzystniejszych rozwiązań restrukturyzacji Spółki. Przyjęty Plan naprawczy dla Kompanii Węglowej SA pomija wiele aspektów ważnych dla polskiej gospodarki, regionu jak i społeczności lokalnej. Założona w Planie likwidacja 4 kopalń, dysponujących pokładami surowca na dziesiątki lat, może prowadzić do naruszenia bezpieczeństwa energetycznego. Występujące przejściowo zmniejszenie zapotrzebowania i cen na węgiel kamienny nie powinny być powodem przyspieszonej likwidacji zakładów wydobywczych. Tym bardziej, że jeszcze 28 października 2014 roku wiceminister gospodarki zapewniał w piśmie do zabrzańskich radnych, dotyczącym planów dla KWK „Sośnica-Makoszowy”, że „nie zakłada się likwidacji Kopalni do końca posiadania obecnej koncesji, tj. do 2020 roku”. Obecna sytuacja jest wynikiem zaniechań we wdrażaniu kolejnych programów naprawczych przygotowywanych w poprzednich latach, które zakładały poprawę efektywności ekonomicznej. Zasadnym wydaje się ponadto, aby w tym okresie przejściowym stworzyć zapasy surowca zakupionego przez Skarb Państwa, co wpłynie jednocześnie na poprawę płynności finansowej państwowych spółek węglowych. Odtworzenie zlikwidowanej kopalni jest bardzo trudne, a budowa nowej wymaga olbrzymich środków finansowych. Likwidacja 4 kopalń to bardzo duży problem społeczny. To likwidacja miejsc pracy nie tylko w kopalniach ale także w firmach okołogórniczych. Restrukturyzacja ekonomiczna Kompanii Węglowej i wdrożenie programów osłonowych dla zwalnianych pracowników wymaga przygotowania i przeprowadzenia działań w celu przekwalifikowania zawodowego i utworzenia nowych miejsc pracy. Stworzenie nowych miejsc pracy to proces długotrwały, a osłony socjalne stanowią znaczne obciążenie, o czym wiemy z doświadczeń związanych z restrukturyzacją przemysłu wydobywczego w latach 1998 – 2002. Efekty tamtego procesu powodowały konieczność wprowadzenia wielu programów socjalnych, społecznych i rewitalizacyjnych, których koszt był ogromny. Dlatego świadomi konieczności restrukturyzacji górnictwa na Śląsku apelujemy o wstrzymanie realizacji Planu Naprawczego w obecnej formie". 

Apel jest skierowany także do: Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP, Ministra Gospodarki, Ministra Skarbu, Pełnomocnika Rządu ds. Restrukturyzacji Górnictwa.