Oświadczenie prezydentów ws. programu restrukturyzacji Kompanii Węglowej

10.01.2015

 

Oświadczenie prezydentów po spotkaniu ze stroną rządową w sprawie programu restrukturyzacji Kompanii Węglowej

Z uwagą wysłuchaliśmy dziś, długo oczekiwanych przez nas, informacji strony rządowej oraz prezesa Kompanii Węglowej nt. planowanych działań restrukturyzacyjnych w spółkce. To spotkanie potwierdziło, że Kompania Węglowa jest w dramatycznej sytuacji.
Rozumiemy, że zmiany są konieczne. Jednak nie rozumiemy sposobu w jaki strona rządowa wraz z zarządem spółki zamierza te zmiany wdrażać. Niepokoi nas przede wszystkim sposób informowania o planowanych zmianach. Strona samorządowa o planie naprawczym dla Kompanii Węglowej dowiedziała się z mediów, a nie bezpośrednio od rządu. Podobnie było z dzisiejszym spotkaniem, o terminie którego dowiedzieliśmy się 1,5 godziny przed.
Naszym zdaniem tak ważnych spraw nie da się załatwiać w ostatniej chwili. Nasze zdziwienie budzi fakt, że strona rządowa ma dokładnie opracowany program likwidacji 4 naszych kopalń, natomiast ogólnie mówi o programach osłonowych. Program naprawczy dla Kompanii Węglowej dotyczy przecież kilku tysięcy naszych rodzin. Nie przekonuje nas również zapowiedź stworzenia specjalnego programu dla województwa śląskiego pt. „Śląsk centrum polskiego przemysłu”. Oczekujemy partnerskiego potraktowania oraz dopuszczenia nas do prac nad ww. programem.
Pragniemy podkreślić, że tak ważne zmiany muszą być przeprowadzane w atmosferze spokoju społecznego. Niestety rząd swoimi działaniami, sposobem informowania o planowanych zmianach, doprowadził do niepotrzebnych napięć.

Prezydenci Bytomia, Gliwic, Rudy Śląskiej i Zabrza