Ważne dla pacjentów

05.01.2015

Pacjenci, których ośrodki podstawowej opieki zdrowotnej nie podpisały kontraktów z NFZ mogą w okresie przejściowym zgłaszać się do 4 szpitali działających na terenie Zabrza:

– Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, Telefon: 32 373 36 00
– Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny, ul. 3 Maja 13-15, Telefon: 32 370 45 07
– Szpital Specjalistyczny, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10, Telefon: 32 373 23 00
– Szpital Miejski, ul. Zamkowa 4, Telefon: 32 277 61 00

W godzinach 18.00 do 8.00 rano dnia następnego pacjenci jak dotychczas mogą korzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (całodobowo w dni wolne od pracy) tj. „SANIVITAS” Sp. z o.o. przy ul. św. Barbary 1, Tel. 32 411 5657. Placówka również udziela świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
 

Wykaz zabrzańskich placówek, które podpisały kontrakt z NFZ w załączniku poniżej.