Styczeń w Muzeum Miejskim w Zabrzu

22.12.2014

Przedstawiamy harmonogram działalności Muzeum Miejskiego w Zabrzu w styczniu 2015 r.

 

Galeria Café Silesia,                                                                                                                                                           ul. 3 Maja 6, tel. 32 777 05 01:
 

Wystawy:

13 stycznia, godz. 17.00
• Wernisaż wystawy pt. "Górnoślązacy w polskiej i niemieckiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej – wczoraj i dziś. Sport i polityka na Górnym Śląsku w XX wieku" .Wystawę opracował Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej (www.haus.pl)
• Dizajn po ślonsku – do 4.01. 2015 r.

29 stycznia, godz. 17.00
• Wernisaż wystawy „Ilustracja dziecięca – pierwszy kontakt ze sztuką”

Wykłady i spotkania
22 stycznia, godz. 17.30
• Spotkanie czwartkowe – „Górnoślązacy w polskiej i niemieckiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej do 1945 r. Sport i polityka na Górnym Śląsku
w XX wieku”, prowadzenie – Mariusz Kowoll

 

Muzeum Miejskie w Zabrzu,                                                                                                                                             ul. Powstańców Śląskich 3, tel. 32 271 56 89:

Wystawa:
20 stycznia
• Z cyklu Kolekcje Muzeum – „Roman Nowotarski”, udostępnienie wystawy

• Krystyna Jędrzejowska-Nowak/ Romuald Nowak „Wspomnienie”
do 10.01.2015 r.

Wykłady i spotkania
8 stycznia, godz. 17.00
Promocja wydawnictwa muzealnego „Kroniki Miasta Zabrza”