Skrócony czas pracy Urzędu Miejskiego

18.12.2014

Informujemy, że w dniach 24 grudnia 2014r. oraz 31 grudnia 2014r. zostaną skrócone godziny pracy Urzędu Miejskiego w Zabrzu do godz. 13.00.

Natomiast obsługę klientów:
– na Sali Obsługi Klientów,
– w kasach Urzędu,
– w Punkcie Informacji o Mieście,
skraca się godziny pracy do godz. 12.00.