Badania ankietowe

18.12.2014

Pracownia Zintegrowanej Strategii Rozwoju przy Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Zabrzu prowadzi badania "Opracowanie dokumentu ewaluacyjnego Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2007-2015 w kontekście priorytetów polityki spójności i perspektywy budżetowej UE na lata 2014-2020".

Szanowni Państwo,

Poniższy kwestionariusz ankiety skierowany jest do osób związanych z Zabrzem; przede wszystkim do mieszkańców, ale także do osób pracujących, studiujących, uczących się w Zabrzu oraz do turystów. Celem niniejszej ankiety jest zapoznanie się z Państwa opiniami na temat przebiegu i skutków działań podjętych w ramach: Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2007 – 2015 oraz poznanie Państwa opinii o mieście.

W związku z powyższym na stronie zabrzańskiej Mapy Aktywności Lokalnej http://www.mal.zabrze.pl/ankieta/ankieta_interesariusze_12_2014 została umieszczona ankieta skierowana do wszystkich mieszkańców.

W razie pytań proszę o kontakt mailowy lub pod nr tel.:
dr Mariusz Wołoszyn
Wydział Zamiejscowy w Zabrzu
Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego
41-800 Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 40
tel. (32) 273-31-94
mariusz.woloszyn@janski.edu.pl