Sprawa hałdy do ponownego rozpatrzenia

15.12.2014

Minister Środowiska uchylił decyzję Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie eksploatacji hałdy w Mikulczycach. Zarazem przekazał ją do ponownego rozpatrzenia.

Przypomnijmy, że w trosce o mieszkańców Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza zleciła przeprowadzenie badań zanieczyszczenia powietrza wokół hałdy. Badanie realizował Instytut Podstaw Inżynierii Środowiskowej Polskiej Akademii Nauk. Z przeprowadzonych badań wynikało, że występuje wyższe stężenie zanieczyszczeń w porównaniu do wartości uzyskanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.

Władze miasta sugerowały jednocześnie działania naprawcze. Cofnięcie pozwolenia na dalszą eksploatację hałdy mogłoby sprawić, że firma nie przywróci hałdy do stanu przed rozbiórką. Wówczas nasypy hałdowe mogłyby doprowadzić do eskalacji stanów termicznych, a także do drastycznego zwiększenia emisji gazów do otoczenia. Stanowisko Prezydenta Miasta jest zgodne z opinią przedstawioną przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. W tej sytuacji cieszyła decyzja, w której firma EKOBERGA Sp. z o.o. zobowiązana była do usunięcia przyczyn uciążliwego odddziaływania na środowisko zapożarowanego zwałowiska odpadów pogórniczych w Mikulczycach.

Decyzja Ministra Środowiska powoduje, że sprawa trafia do ponownego rozpatrzenia przez Marszałka Województwa Śląskiego.