Obchody rocznicowe

11.12.2014

Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Miasta Zabrze, Dominik Kolorz, przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” oraz Eugeniusz Karasiński, przewodniczący Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego zapraszają na obchody upamiętniające opór społeczny wobec stanu wojennego.

13 grudnia o godz. 12.00 w kościele św. Jadwigi Śląskiej przy ul. Wolności 504 w Zabrzu odprawiona zostanie msza św. Z kolei po mszy delegacje złożą kwiaty pod krzyżem upamiętniającym internowanych w stanie wojennym.