III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Zabrzu

11.12.2014

Za nami finał III Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Zabrzu, który został zorganizowany przez ZSO nr 5 w Zabrzu, w związku z 92 rocznicą nadania miastu praw miejskich. Konkurs otrzymał patronat honorowy: Prezydent Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki-Szulik, Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich – Oddział Zabrze.

Konkurs miał zasięg miejski i był przeznaczony dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalych. Inicjatorem konkursu była p. Teresa Kasza – nauczyciel bibliotekarz II LO. Za organizację konkursu odpowiedzialna była również p. Halina Binkowska, p. Klaudia Drewniok-Jagodzińska oraz p. Danuta Myl.
Współorganizatorami konkursu byli: Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido”, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Zabrzański Kompleks Rekreacji, Urząd Miejski w Zabrzu.
W Jury konkursu zasiedli: p. Dariusz Walerjański, historyk i specjalista Międzynarodowego Centrum Dokumentacji i Badań nad Dziedzictwem Przemysłowym dla Turystyki, p. Dorota Bartuś prezes zabrzańskiego oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz polonista ZSO nr 5 p. Agnieszka Gurnacz.

Pierwszy etap konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych odbył się 28 października 2014r. w ośmiu Zespołach Szkół (ZSO, ZSO nr 5, ZS nr 10, ZS nr 17, ZSO nr 12, ZS nr 3, Zespole Szkół Spożywczych i Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych). Etap szkolny miał charakter pisemny, uczniowie rozwiązywali test przesłany do szkół mailem. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 14 osób. Gimnazjalistów obejmował tylko etap miejski, w którym mogło wziąć udział maksymalnie dwóch uczniów zainteresowanych tematem, wytypowanych w dowolny sposób przez nauczyciela w szkole. Do udziału w konkursie zgłoszono 20 uczniów z 10 Gimnazjów (Gimnazjum nr 25, 1, 10, 2, 17, 24, 4, 16, 13 i 21).
Finał konkursu odbył się 3 grudnia 2014r. w auli ZSO nr 5. 34 uczestników rozwiązało testy pisemne adekwatnie do poziomu nauczania. Następnie wysłuchali wykładu historyka Dariusza Walerjańskiego „Zabrzańskie skarby i niezwykłości” i oglądali wystawę akwareli „Spojrzenie w przeszłość. Przemysłowe Zabrze w akwareli” pana Józefa Jonika, który brał udział w imprezie i opowiedział zebranym o swoich dziełach. Po przerwie pięciu finalistów ze szkół ponadgimnazjalnych – z największa liczbą punktów zdobytych w teście – zaprezentowało najciekawsze ich zadaniem miejsca w Zabrzu, w oparciu o przygotowaną wcześniej w szkołach prezentację multimedialną. Najlepsi uczniowie z gimnazjów odpowiedzieli na trzy dodatkowe pytania.

Zwycięzcami III edycji konkursu na poziomie szkół ponadgimnazjalnych zostali: I miejsce Natalia Musiał z I LO (ZSO), II miejsce Dawid Węgrzyński IV LO (ZSO nr 12), III miejsce Martyna Kamieniarz VII LO (ZS nr 10). Zwycięzcy gimnazjaliści to: I miejsce Jowita Pieniążkowska z Gimnazjum nr 10, II miejsce Daniel Mika Gimnazjum nr 16, III miejsce Andrzej Piechaczek Gimnazjum nr 16.

Celem konkursu było kształtowanie poczucia przynależności regionalnej oraz nauczanie międzykulturowe. Przedsięwzięcie nawiązywało do projektu UNESCO Edukacja o Światowym Dziedzictwie. Poprzez udział w konkursie młodzi ludzie mieli możliwość poznania historii miasta, jego kultury, sprawdzenia oraz pogłębienia zdobytej wiedzy.