15 lat działalności Stowarzyszenia KONTAKT

11.12.2014

Stowarzyszenie KONTAKT Rodziców Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie obchodzi 15-lecie działalności. Z tej okazji w Zespole Szkół Specjalnych nr 41 w Zabrzu, przy której działa organizacja, zorganizowane zostało uroczyste spotkanie.

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Rady Miasta w Zabrzu, członkowie i sympatycy stowarzyszenia oraz uczniowie ZSS nr 41 w Zabrzu. Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze Jan Pawluch składając życzenia podziękował za aktywność i wrażliwość społeczną. Odczytał list, który Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, skierowała na ręce Renaty Krajewskiej, prezes stowarzyszenia:

– Państwa zaangażowanie na rzecz integracji i wyrównywania szans osób niepełnosprawnych intelektualnie, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, a przede wszystkim wspieranie ich rodzin w pokonywaniu trudności dnia codziennego, świadczy o wielkim sercu i trosce o bliźniego. Dotychczasowe osiągnięcia takie jak prowadzenie świetlicy terapeutycznej, zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami hipoterapii czy warsztaty dla rodziców, są świadectwem wrażliwości i empatii jakimi otaczacie mieszkańców potrzebujących wsparcia – napisała w liście Prezydent Zabrza.
 

Podczas urodzinowego spotkania władze stowarzyszenia podziękowały współpracownikom i życzliwym osobom wręczając pamiątkowe statuetki.

Celem Stowarzyszenia jest:

– Tworzenie jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju, opieki, rehabilitacji i nauczania dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną oraz poprawy ich sytuacji w rodzinie i społeczeństwie. 

– Dążenie do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz zawodowym. 

– Przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego.

– Zmiana negatywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych.