Wolontariusz Roku 2014

08.12.2014

5 grudnia, w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, odbyła się X edycja zabrzańskiego konkursu „Wolontariusz Roku” 2014.

Celem tego konkursu jest wyróżnienie dobroczynnej, społecznej działalności wolontariuszy, którzy bez względu na wiek, wykształcenie, stan zdrowia, pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Zabrza. W spotkaniu uczestniczyli Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, przedstawiciele samorządu, Rady Miasta oraz zabrzańskiego III sektora.
Tytuł przyznawany jest każdego roku w kategorii indywidualnej i zespołowej. Do tytułu mogą być nominowane osoby fizyczne, które aktywnie prowadziły działania na zasadzie pracy społecznej. Kandydatów zgłaszają instytucje publiczne, związki i stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne, korzystające z pomocy wolontariuszy. Każda organizacja zgłasza 1 kandydata i 1 zespół.

W kategorii indywidualnej największą ilość głosów i tytuł wolontariusza roku 2014 otrzymali :
1. Manfred Hampf – Jest aktywnym członkiem Koła od 2002 roku poświęca średnio kilka godzin dziennie na pracę społeczną w Towarzystwie. Posiada duże doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania personelem. Na bieżąco wspiera merytorycznie zespół pracowników Towarzystwa. Jest osobą empatyczną i wprowadzającą dobre klimaty w środowisku. Od 2002 – 2006 członek Komisji Rewizyjnej Koła a od 2006 do nadal Skarbnik. Odpowiedzialny materialnie za zaciąganie zobowiązań finansowych i realizację podpisanych przez Koło umów. Aktywnie lobbuje na rzecz wsparcia działań Towarzystwa i jest inicjatorem innowacyjnych działań podejmowanych przez Towarzystwo .Uczestniczy we wszelkiego typach kwestiach i działaniach realizowanych przez Koło. Rekomendowany przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta.
2. Edward Pluszka – Wolontariusz w latach 2005 – 2012 udzielał bezpłatnych porad prawnych w Centrum Wspierania Dzieci i Dorosłych „ Zaufanie”, od 2013 roku do nadal udziela tych porad w Forum RAZEM . Do Forum RAZEM zwrócił się z własną inicjatywą. Wolontariusz zaangażowany w pomoc prawną i wsparcie prawne dla mieszkańców Zabrza będących w trudnej sytuacji materialnej, niepełnosprawnych, i ich rodzinom a także osób starszych. Rekomendowany przez Forum Organizacji Pozarządowych Działających Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin pod nazwą „Razem”.
3. Stanisław Kotkowski – jest współzałożycielem liczącego 20 lat Hospicjum Domowego w Zabrzu. Bardzo ofiarnie uczestniczył jako wolontariusz niemedyczny. Obecnie gdy jego zdrowie się pogarsza rzadziej chodzi do chorych ale nadal wykonuje dla Hospicjum prace gospodarcze i organizacyjne. Przekazuje cała swoja wiedzę wprowadzając młodych wolontariuszy do posługi jaka jest wolontariat. Jest kolporterem prasy w Kościele św. Anny oraz pomaga w organizowaniu pielgrzymek w Caritas. Rekomendowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum
im. Matki Teresy.
4. Stanisław Korzeniecki – Od 2009 roku wspiera aktywnie osoby niepełnosprawne i ich rodziny w trudnej sytuacji życiowej oraz w codziennym życiu po operacji krtani. Pomaga w organizacji spotkań integracyjnych oraz zajęć rehabilitacji głosu i mowy. Służy zawsze rzetelna informacją , dobrą radą i ciepłym słowem. Rozwija swoją wiedzę aby dzielić się nią z innymi członkami Stowarzyszenia. Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Zarząd Główny .

W kategorii zespołowej największa ilość głosów i tytuł „ Wolontariusza Roku 2014” otrzymał zespół :

1. Elżbieta Królikowska, Karolina Szuba – Pani Elżbieta Królikowska, działa w Stowarzyszeniu od 2001 roku, pracuje jako wolontariusz w świetlicy pozalekcyjnej, wielokrotny wychowawca na koloniach, współorganizator wielu akcji poświęconym dzieciom i seniorom, współorganizatorka imprezy mikołajkowej dla 100 dzieci. Pani Karolina Szuba działa w Stowarzyszeniu od 2010 roku, kompleksowo pomaga wszystkim osobom potrzebującym zgłaszającym się do Stowarzyszenia. Organizator szkoleń, kursów przeznaczonych dla seniorów. Rekomendowany przez Zabrzańskie Stowarzyszenie Kobiet i Ich Rodzin.

Nominacje do tytułu wolontariusz roku 2014 otrzymali:
w kategorii indywidualnej:
1. Iwona Ignatowa – rekomendowana przez Koło Seniora Nr 9 w Zabrzu.
2. Julia Borkowska – rekomendowana przez Katolickie Stowarzyszenie
Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „ Modlitwa i Czyn”.
w kategorii zespołowej:
1. Jerzy Janecki, Krystyna Łach , Joanna Kilka, Henryk Sokół – rekomendowany
przez Polski Związek Niewidomych , Okręg Śląski, Koło w Zabrzu.
2. Michał Tomanek, Robert Mróz, Renata Mirowska Nikola Bulik, Mateusz Kruba –
rekomendowany przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Ich
Przyjaciół „ Modlitwa i Czyn”.
3. Adam Kurtycz, Ryszard Partyka , Marek Bonenberg – rekomendowany
przez Stowarzyszenie Centrum Integracji Osób Niepełnosprawnych „ Koliber”.