Targi Kariery BK WST w Katowicach

01.12.2014

Biuro Karier Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Targach Kariery, które odbędą się 12 grudnia 2014 roku na terenie WST w godzinach od 10:00 do 14:00. Ideą targów jest pomoc w pozyskaniu wykwalifikowanych pracowników spośród studentów i absolwentów uczelni.
 

Udział w targach zapewnia Państwu:
• rozpoznanie zasobów intelektualnych uczelni,
• pozyskanie kompetentnych pracowników,
• przedstawienie planów rekrutacyjnych, programów stażowych/praktyk,
• kreowanie wizerunku firmy w środowisku akademickim,
• wymianę doświadczeń z pozostałymi firmami i pozyskanie kontaktów biznesowych,
• nawiązanie współpracy z Akademickim Biurem Karier,
 

Firmy, zainteresowane udziałem w targach pracy proszone są o przesłanie podpisanego zgłoszenia (zgłoszenie znajduje się na stronie -> http://www.um.zabrze.pl/biznes/zabrzanskie-centrum-rozwoju-przedsiebiorczosci/konkursy-i-wydarzenia/targi-kariery),
e-mailem (skan formularza zgłoszeniowego) na adres: kariery@wst.com.pl
 

O udziale w targach decyduje kolejność zgłoszeń.
UDZIAŁ W TARGACH JEST BEZPŁATNY.