Przedsiębiorco – wesprzyj duże śląskie rodziny!

01.12.2014

Zostań Partnerem projektu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”
Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców i inne zainteresowane podmioty do przystąpienia do projektu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” w charakterze Partnera.
Partnerzy projektu dają rodzinom wielodzietnym możliwość korzystania z ulg w dostępie do dóbr i usług przez nich oferowanych.
 

JAKIE KORZYŚCI OTRZYMUJĘ Z PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU?
Podmioty, które przystąpią do projektu uzyskują wyjątkową szansę, aby:
podkreślić swój wizerunek jako podmiotu otwartego na inicjatywy społeczne i przyjaznego rodzinie,
budować na terenie województwa śląskiego system wspierania rodzin wielodzietnych,
co z pewnością zostanie docenione przez mieszkańców regionu,
pozyskać nowych klientów, dzięki zwiększeniu rozpoznawalności.
Partnerzy otrzymają do wykorzystania tabliczkę z hasłem Tu realizujemy projekt „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” oraz inne materiały promocyjne (naklejki oraz ulotki). Ponadto informacja
o oferowanych ulgach i przyznanych uprawnieniach umieszczona zostanie na stronie projektu www.slaskiedlarodziny.pl
Od czerwca do końca września 2014 roku do gmin terenu województwa śląskiego wpłynęło
w sumie 8 556 wniosków o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. W okresie tym wydano łącznie 29 010 kart.

CO ZROBIĆ, ABY PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU?
Podmioty zainteresowane udziałem w inicjatywie zachęcamy do zgłoszenia na adres: oszewczyk@rops-katowice.pl lub pod numerem 32 730 68 96. Po weryfikacji zgłoszenia i uzgodnieniu szczegółowych warunków współpracy Samorząd Województwa Śląskiego zawrze
z Partnerem porozumienie.
 

Podstawowym warunkiem przystąpienia do programu jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny wydawaną w gminie. Szczegóły dotyczące przystąpienia do projektu są regulowane w porozumieniu zawieranym pomiędzy Województwem Śląskim a Partnerem.
Nie jest istotne czy Partner prowadzi swoją działalność lokalnie, czy też regionalnie. Istotna jest chęć udzielania wsparcia rodzinom.
 

Więcej informacji o projekcie na stronie: http://slaskiedlarodziny.pl