Nabór do programu „Trening Umiejętności Społecznych”

01.12.2014

Stowarzyszenie "Kontakt" Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Zabrzu Ogłasza nabór do Programu "Treningu Umiejętności Społecznych" w ramach działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla dzieci kończących przedszkole w grupach integracyjnych i specjalnych z terenu miasta Zabrze i rozpoczynających edukację szkolną od 1 września 2015 r.

Celem programu jest wypracowanie u dzieci gotowości do realizacji zadań szkolnych, szczególnie w zakresie adaptacji do warunków szkolnych i umiejętności pracy w klasie szkolnej.
Rozpoczęcie cyklicznych zajęć od lutego do czerwca 2015 r. Zajęcia odbywać się będą w małych grupach od 2 do 4 dzieci.
Nabór na zajęcia trwać będzie do połowy stycznia.

Program skierowany jest do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi:

– Niepełnosprawność sprzężoną – autyzm i upośledzenie umysłowe
w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
– Upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
– Niepełnosprawnością sprzężoną – upośledzeniem umysłowym stopnia lekkiego i autyzmem (klasy I-III szkoły podstawowej);
– Niepełnosprawnością ruchową;
– Niedosłuchem;

Program realizowany będzie w ramach kampanii społecznej „Niebieskie Zabrze”.

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 11.00 pod numerem tel. :
796 577 599 Agnieszka Kazimierska Bauerek terapeuta SI
531 858 842 Aldona Żmuda oligofrenopedagog
32 271 02 15 piątek 9.00 – 10.00