NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

27.11.2014

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu ogłasza, iż od  25 listopada 2014 roku trwa nabór wniosków o przyznanie jednorazowego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej i będzie trwał do wyczerpania środków.

O środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej może ubiegać się osoba bezrobotna, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu, dla której ustalony został profil pomocy.
Dofinansowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej w wysokości do 21 000 zł otrzymają osoby, których wnioski uzyskają najwyższą punktację.

Wnioski można składać od 25.11.2014 r. do odwołania:
• osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu Plac Krakowski 9 w godzinach od 8:00 do 15:00 (pokój nr 7.01),
• korespondencyjnie (o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu)
Wnioski złożone po ogłoszeniu komunikatu o zakończeniu naboru nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje w pok. 7.01 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu lub pod tel. (32) 277 90 38.