Konkurs ofert na realizację programów zdrowotnych

24.11.2014

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH, DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU MIASTA W ROKU 2015.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów następujących programów zdrowotnych dla mieszkańców Miasta Zabrze:
A. Zwiększenie dostępności i jakości oddziaływań profilaktyczno-terapeutycznych dla osób z problemem uzależnień, ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców z terenu Miasta Zabrze
B. Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta.

Szczegóły w załączniku.