Zabrze przestrzenią rozwoju

Światowy Dzień Rzucania Palenia

20.11.2014

Główny Inspektorat Sanitarny w ramach Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Cele i Zadania na lata 2014-2018, rozpoczął kampanię edukacyjno-informacyjną skierowaną do kobiet, które palą tytoń.

Celem kampanii jest zachęcenie palących kobiet do podjęcia próby rzucenia palenia oraz ukazanie korzyści z życia bez nałogu.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: http://www.gis.gov.pl/?go=news&id=193