Jak pozyskać dotacje unijne? Już jutro dyżur eksperta w ZCRP!

17.11.2014

Tematem porad naszego eksperta jest pozyskiwanie dotacji unijnych w nowej perspektywie budżetowej na lata 2014-2020.

Dyżur w naszej siedzibie będzie pełniła Agnieszka Gorzała z Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki .

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej działa od 1990 roku. Od początku istnienia realizuje podstawową misję Fundacji wspierając merytorycznie i organizacyjnie samorządy województwa śląskiego poprzez szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje, działalność doradczą. Dotychczas z różnych form kształcenia w Ośrodku skorzystało ponad 125 tysięcy osób z gmin i powiatów w regionie.
Eksperci OKST specjalizują się w pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej łącznie
z zasadami przygotowania wniosków o dotacje.
 

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad naszego eksperta!
Dyżury będą odbywały się cyklicznie w każdy wtorek od 10.00 do 14.00.