Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

14.11.2014

14 listopada w sali historycznej Ratusza Miejskiego w Zabrzu została podpisana umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Zabrze.

 

Umowa, którą podpisali Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Miasta Zabrza, Piotr Barczyk, skarbnik Miasta Zabrze, Jarosław Wywiał, prezes ASA Eko Polska Sp. z o.o. i Ewa Porzucek, członek zarządu ASA Eko Polska Sp. z o.o. obowiązywać będzie od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2017 r. Wartość umowy wynosi 45 143 266,68 zł. W porównaniu do dotychczasowych rozwiązań dziś podpisana umowa przez władze miasta i zarząd firmy ASA przewiduje następujące zmiany ,które mają poprawić efektywność gospodarowania odpadami:
– wprowadzono sezonowość zbiórki odpadów tz. w miesiącach maj-wrzesień odpady z tworzyw sztucznych oraz ulegające biodegradacji będą odbierane z większa częstotliwością,
– dokonano zmiany sposobu zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz budowlanych i rozbiórkowych z systemu kontenerowego (pojemniki rozmieszczone w różnych częściach miasta) na odbiór z miejsc gromadzenia odpadów (zatok śmietnikowych-odpady budowlane w specjalnych workach „big-bag”)
– odbiór odpadów ulegających biodegradacji od mieszkańców nie deklarujących selektywnej zbiórki pozostałych frakcji odpadów (po wcześniejszym zgłoszeniu i pobraniu odpowiednich worków)
– skrócenie czasu obsługi części nieruchomości niezamieszkałych np. placówki oświatowe, ośrodki zdrowia, ośrodki kulturalne itp. (obsługa w godzinach od 8 do 16).