"Młodzi wykwalifikowani na śląskim rynku pracy"

13.11.2014

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Młodzi wykwalifikowani na śląskim rynku pracy”. Projekt współfinansowany jest ze środków EFS. Projekt realizowany jest na podstawie umowy POKL.06.01.01-24-121/13-00 zawartej przez Business-School H. Polak z WUP w Katowicach.

Projekt przewiduje przeprowadzenie szkoleń zawodowych:
– call center
– specjalista obsługi biurowej
– dla bezrobotnych kobiet i mężczyzn z terenów wiejskich województwa śląskiego
– wieku 18-24 lata,