Konkurs rękodzieła "W żłobku na sianie"

13.11.2014

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu zaprasza do udziału w XVII konkursie rękodzieła dziecięcego pn. „W żłóbku na sianie”.

Cel: Utrwalenie tradycji bożonarodzeniowych. Wychowanie w duch szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych i rodzinnych.

Tematyka:
1.Szopka bożonarodzeniowa
2.Hafty i aplikacje
3.Witraże
4. Rzeźba i płaskorzeźba

Inne kategorie nie podlegają ocenie.

Technika i forma wykonywanych prac dowolna.

Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich ( z wyjątkiem szkół plastycznych) oraz placówki oświatowo-wychowawcze.

Termin i miejsce składania prac:
Prace witraże, hafty, rzeźby, płaskorzeźby można dostarczyć do 31 grudnia 2014r. w godz. 9.00-13.00 do OPP3 ul. Opolska 29.
Szopki i prace we wszystkich kategoriach w dniu 7 stycznia 2015r. od 14.30-16.30 do Domu Parafialnego przy kościele św. Anny Zabrze ul. 3-go Maja 20.

Prace należy opisać pismem drukowanym:
– Imię i nazwisko uczestnika,
– Wiek uczestnika,
– Nazwa szkoły, placówki,                                                                                                                                                              – Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie plastycznym oraz na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji konkursu,                                                                                                                                                                – Czytelny podpis rodzica/opiekuna lub pełnoletniego uczestnika.