Wolontariusz Roku 2014

12.11.2014

Prezydent Miasta Zabrze zaprasza instytucje publiczne, związki i stowarzyszenia , fundacje oraz inne osoby prawne do wzięcia udziału w konkursie „ Wolontariusz Roku 2014 ”, który ma na celu uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, pracujących nieodpłatnie bez względu na wiek, wykształcenie, stan zdrowia, na rzecz mieszkańców Zabrza.

Tytuł przyznawany jest każdego roku w kategorii indywidualnej i zespołowej.

Zgłoszenie do tytułu stanowi kupon zgłoszeniowy, który prosimy składać osobiście w terminie do dnia 27 listopada 2014 roku w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Wolności 286, pokój 311, tel. 32 373 34 67 z dopiskiem „Wolontariusz Roku 2014” lub w sekretariacie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Brodzińskiego 4, 41 – 800 Zabrze, tel. 32 271 – 04 – 74.