Umowa na wykonanie prac ogólnobudowlanych na stadionie Górnika Zabrze

12.11.2014

12 listopada spółka Stadion w Zabrzu zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym DOMBUD S.A. Wyłoniony w przetargu wykonawca realizować będzie roboty ogólnobudowlane.

 

Zadanie, którego podjął się DOMBUD obejmuje szereg prac w ramach kontynuacji zadania inwestycyjnego modernizacji Stadionu im. Ernesta Pohla, w tym m.in. dokończenie prac murowych i żelbetowych z wykonaniem kładek wejściowych, kanałów wentylacyjnych i oddymiania, dokończeniem południowej ściany oporowej i ramp wjazdowych. Wykonane zostaną również pomieszczenia kiosków gastronomicznych i toalet na poziomie +1, posadzki ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń technicznych oraz centrum dowodzenia imprezą masową, zlokalizowane w skyboxie na poziomie +4. W ramach tego zadania wykonawca zdemontuje też cztery słupy oświetleniowe zlokalizowanych w obrębie boiska głównego Stadionu. Wartość całego zadania to około 16 mln złotych. Firma DOMBUD do prac przystąpi niezwłocznie po przejęciu placu budowy, co zgodnie z umową, nastąpi w ciągu 7 dni. Prace mają potrwać nie dłużej niż 5 miesięcy, przy czym przez cały okres prac wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób umożliwiający organizację meczów zgodnie z terminarzem rozgrywek Górnika Zabrze.