Budowa Zabrzańskiej Sieci Szerokopasmowej

12.11.2014

10 listopada na skwerze przy pomniku Wincentego Pstrowskiego odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektów w zakresie budowy Zabrzańskiej Sieci Szerokopasmowej. Efektem są m.in. publiczne punkty dostępu do internetu tzw. hot-spoty. Jeden z nich zlokalizowany został właśnie w pobliżu skweru przy ul 3 Maja

Inwestycję nadzoruje Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej. W ramach tego działania realizowane są następujące projekty:
– „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Zabrze”
–  „Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej” 
– „Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej – etap II i III – wraz z punktem hot-spot”. 

Łączna wartość projektów w ramach Budowy Zabrzańskiej Sieci Szerokopasmowej (ZMAN) wynosi 29 495 057,12 zł. Wysokość dofinansowania wynosi 20 301 162,26 zł. Wkład własny miasta to 9 193 894,86 zł.

MZDII podejmował następująe działania. Ułożono kanalizację oraz zbudowano serwerownię. W wyniku realizacji projekty powstało:
– 17,77 km sieci światłowodowej,
– 3 punkty szkieletowe,
– 4 punkty dystrybucyjne,
– 57 punktów dostępowych w tym 10 przedszkoli, 24 szkoły, 6 bibliotek, oraz Teatr Nowy, DMiT, Straż Miejska, MOPR i inne

Wartość projektu: 8 786 707,78 zł
Dofinansowanie: 2 705 338,32 zł (40%)

W II i III etapie realizacji projektu powstało:
– 11,7 km sieci szkieletowej – 1 punkt szkieletowy,
– 66,9 km sieci dostępowej – 16 pkt dystrybucyjnych,
– 118 punktów dostępowych, w tym: 16 kamer
– 96 punktów dostępowych
– 5 punktów WIMAX

Wartość projektu: 19 031 345,00 zł
Dofinansowanie: 16 176 643,25 zł (85%)

Efekty realizacji VI etapu projektu:
– 6 stacji bazowych
– 50 punktów dostępowych w tym: 16 infokiosków, 5 Hotspotów, 8 kamer monitoringu miejskiego
– 14 punktów pod HotSpoty

Wartość projektu: 1 677 004,34 zł
Dofinansowanie: 1 419 180,69 zł (85%)