Rekultywacja stawów zapadliskowych w Mikulczycach

07.11.2014

Stawy zapadliskowe w rejonie ul. Tarnopolskiej w Mikulczycach to kolejny obszar w mieście, który zmienił się dzięki realizacji projektu pn. "Rekultywacja terenu w rejonie rzeki Bytomki".  

 

7 listopada odbyło się spotkanie z udziałem licznie zaproszonych gości: władz Miasta, radnych Rady Miasta, przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Rady Dzielnicy, młodzieży z Zespołu Szkół Katolickich przy ul. Tarnopolskiej, Zespołu Szkół przy ul. Chopina, Szkoły Podstawowej nr 24 czy Szkoły Podstawowej nr 26.oraz wędkarzy cz Koła Wędkarskiego nr 64 i 65. Jerzy Swatoń, dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi NFOŚiGW w Warszawie podkreślił, że projekt realizowany w Zabrzu jest innowacyjny w skali kraju. – To jedyne takie przedsięwzięcie zaplanowane i wcielone w życie. Efekty są korzystne dla środowiska, a przede wszystkim dla mieszkańców – powiedział dyrektor Swatoń. Z kolei Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza podkreślała, że dzięki realizacji tego zadania 180 hektarów zdegradowanych terenów poprzemysłowych służy zabrzanom jako miejsca rekracji i wypoczynku. – Zabrzanie to ludzie aktywni. Dlatego udostępniamy kolejne przestrzenie do jazdy na rowerze, biegania czy uprawiania coraz popularniejszego, szczególnie wśród seniorów nordic walkingu.
Natomast Joachim Wienchor, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy wskazał na to, że stawy zapadliskowe to urokliwy zakątek dzielnicy, który od dziś nabiera jeszcze lepszego kształtu.

Na inwestycję przeznaczono kwotę 3 106 809,44 zł. Wykonawcą była firma Firma Haller S.A. z Katowic. Zakres prac obejmował:
– oczyszczenie terenu, usunięcie odpadów z przekazaniem do odzysku lub unieszkodliwienia,
– skruszenie gruzu z przemieszczeniem do opaski brzegowej,
– wykoszenie istniejącej roślinności zielnej i bylin,
– przekazanie resztek roślinnych do odzysku,
– zabezpieczenie strefy przybrzeżnej zbiornika,
– wykonanie zabiegów w ramach melioracji powierzchniowej i liniowej,
– wytyczenie ciągów pieszo-rowerowych i szlaków do pielęgnacji zieleni,
– przemieszczenie nadmiaru gruntu i humusu na terenie inwestycji,
– eliminacja gatunków ruderalnych i inwazyjnych,
– wykonanie zadarnień,
– wykonanie nasadzeń drzew i krzewów,
– wykonanie wzmocnień gruntu i wymiany gruntu,
– wykonanie remontów nawierzchni komunikacyjnych, w tym ciągów pieszo-rowerowych, szlaków do pielęgnacji zieleni,
– wytyczenie ścieżki dydaktycznej,
– wykonanie stacji ścieżki dydaktycznej.