XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Kultura Europy Środkowej”

06.11.2014

"Postęp i zacofanie w kulturze Europy Środkowej" to tytuł XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu "Kultura Europy Środkowej”, która odbędzie się w Zabrzu 13-14 listopada.

 

Program konferencji:

13 listopada

Teatr Nowy w Zabrzu, pl. Teatralny 1

9.15 Otwarcie Konferencji
9.30-9.55 prof. dr hab. Ewa CHOJECKA, Współczesne problemy historycznej pamięci – regionalizm i polskie myślenie o Europie.
9.55-12.00 Dyskusja panelowa: Regionalizm – kosmopolityzm – patriotyzm?
prof. Wiesław BANYŚ, prof. Ewa CHOJECKA,
prof. Marian DYGO, prof. Tomasz FALĘCKI,
prof. Tadeusz GADACZ, prof. Krzysztof KŁOSIŃSKI,
prof. Marcin KRÓL, prof. Karol MODZELEWSKI,
prof. Henryk SAMSONOWICZ, prof. Jerzy WYROZUMSKI.
Moderator: red. Maciej SZCZAWIŃSKI
12.00 Przerwa

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. 3 Maja 19

KRAJ – LUDZIE – MIEJSCA

14.00-14.20 prof. dr hab. Marek CETWIŃSKI, Zmienność, naprawa czy postęp? Średniowieczni Ślązacy o historii i upływającym czasie.
14.20-14.40 prof. dr hab. Bogusław CZECHOWICZ, Postęp i zacofanie w reformach Macieja I jako króla
czeskiego, czyli o korwinowskiej modernizacji władzy nieco inaczej.
14.40-15.00 ks. prof. dr hab. Waldemar GRACZYK, Rozbudowa struktury administracji terytorialnej w diecezji płockiej w połowie XV w. jako przejaw usprawnienia aktywności duszpasterskiej lokalnego Kościoła.
15.00-15.20 prof. dr hab. Jolanta M. MARSZALSKA, Rozwój zainteresowań naukowych środowiska katedralnego płockiego w świetle zasobu XV-wiecznej książki.
15.20 Przerwa
15.40-16.00 dr Jan PACHOLSKI, Zacofana Austria – postępowe Prusy. "Wojna niemiecka" 1866 roku w świetle korespondencji z epoki.
16.00-16.20 prof. dr hab. Piotr FRANASZEK, Galicyjska „kultura kraju" na przełomie XIX i XX w. – postęp czy zacofanie?
16.20-16.40 PhDr. Marek DURCANSKY, Ph.D., Metamorfozy idei postępu w czeskim ruchu studenckim końca XIX i pierwszej połowy XX w.
16.40-17.00 dr Olga OSEREDCZUK, Kultura Lwowa w latach 1939-1941. Postęp czy regres?
17.00 Przerwa
17.20-17.40 prof. dr hab. Grzegorz MIERNIK, Chłopi i rolnicy w Polsce Ludowej: postępowość i zacofanie grupy społecznej (wizja ideologiczna i realia).
17.40-18.00 prof. dr hab. Marek WICHROWSKI, Działania eutanatyczne w kontekście teorii postępu.
18.00 Dyskusja

14 listopada

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. 3 Maja 19

MEDIA

9.00-9.20 prof. PhDr. Marie BLAHOVA DrSc, Vliv pisemne kultury na rozvoj stitu v premyslovskych Cechach.
9.20-9.40 prof, PhDr. Ivan HLAVACEK, CSc, Rozvoj diplomatickych forem a kancetófskych zafizeni ve stredovekych Cechach.
9.40-10.00 prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK, Tradycja i nowe zjawiska w „Kronice Zbrasławskiej".
10.00-10.20 dr Waldemar HANASZ, Postęp i zacofanie w myśli Łukasza Górnickiego.
10.20 Przerwa
10.40-11.00 dr Agata BRYŁKA, Przejawy postępowej myśli na łamach śląskich, nowożytnych druków kalendarzowych.
11.00-11.20 mgr Maria DUTKOWSKA, Postęp w edytorstwie źródeł historycznych na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX na przykładzie Galicji.
11.20-11.40 prof. dr hab. Stefan Jerzy CIARA, Postęp w archiwistyce polskiej na przełomie XIX i XX w.
11.40-12.00 dr hab. Maciej WOJTYŃSKI, Postęp w mediach elektronicznych. Wkład kadry technicznej Górnego Śląska i Zagłębia do rozwoju polskiej telewizji.
12.00-13.00 Dyskusja
13.00-14.00 Przerwa

IDEE

14.00-14.20 prof. dr hab. Beata WOJCIECHOWSKA, Średniowieczne ustawodawstwo synodalne w Polsce wobec norm Kościoła powszechnego – postęp czy zacofanie?
14.20-14.40 prof. dr hab. Wojciech FAŁKOWSKI Rozwój myśli państwowej, parlamentaryzmu i podmiotowości w późnym średniowieczu w Czechach, Polsce i na Węgrzech.
14.40-15.00 dr Jacek KUREK, mgr Anna PIONTEK, Postęp czyli rozwój? O pięknej epoce pewnego przełomu. Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Europie Środkowej na przełomie XIX i XX w.
15.00-15.20 prof. dr hab. Zygmunt WOŹNICZKA, Górny Śląsk – kraina postępu i nowoczesności w propagandzie w okresie PRL-u.
15.20 Przerwa
15.40-16.00 dr Krzysztof MAZUR, Polityka i antypolityka, czyli o pomieszaniu kategorii politycznych z dyskursem moralnym.
16.00-16.20 mgr Tomasz LEWANDOWSKI, Pozycja i rola praw kulturalnych we współczesnych systemach ochrony praw człowieka.
16.20-16.40 mgr Małgorzata ZUBER, Kategorie postępu i zacofania w aspekcie wirtualizacji i dekompozycji rzeczywistości.
16.40-17.00 dr Mieczysław JUDA, Kultura, czymże jest?
17.00 Dyskusja

Podsumowanie i zakończenie Konferencji.