Spotkanie zabrzańskich organizacji pozarządowych

06.11.2014

5 listopada w ramach realizowanego przez Miasto Zabrze wraz ze Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST projektu pn. „Współpraca – to się opłaca!”, odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu, stowarzyszenia MOST z organizacjami pozarządowymi.

Podsumowano dotychczasowe osiągnięcia oraz zaproszono Organizacje, które jeszcze nie biorą udziału w projekcie do aktywnego przystąpienia. Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza podkreślała, jak ważny w Zabrzu jest trzeci sektor i jego działalność – Cieszę się, że w naszym mieście wciąż są wdrażane innowacyjne rozwiązania podnoszące jakość współdziałania między samorządem a organizacjami społecznymi. W tym obszarze powstają ważne, oczekiwane i szczególnie cenne projekty przyczyniające się do rozwoju Zabrza – mówiła prezydent Zabrza.
Głównym celem projektu, którego realizacja potrwa do czerwca 2015 roku, jest poprawa jakości współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Urzędem Miejskim w Zabrzu. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie.

Więcej informacji: http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/projekty-unijne-i-krajowe/projekt-wspolpraca-sie-oplaca oraz http://www.mostkatowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=502:wspopraca-to-si-opaca&catid=68:projekty-nowe&Itemid=200