Uczyć przedsiębiorczości skutecznie

04.11.2014

JAK SKUTECZNIE UCZYĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NIE TYLKO NA PRZEDMIOTACH EKONOMICZNYCH?
Zapraszamy nauczycieli podstaw przedsiębiorczości, ekonomii w praktyce oraz wszystkich tych, którzy doceniają znaczenie edukacji na rzecz przedsiębiorczości i rynku pracy i chcą jej elementy wdrażać na innych przedmiotach w szkole ponadgimnazjalnych
 

O KURSIE
Proponowany kurs jest kursem metodycznym – pomoże Wam doskonalić warsztat pracy w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych (w tym inicjatywności i przedsiębiorczości oraz pracy w grupie), a prezentowane w nim treści, metody i zadania mogą być zastosowane w różnych momentach roku szkolnego oraz na różnych przedmiotach i zajęciach pozalekcyjnych.
 

W trakcie kursu:
• Zapoznacie się z program nauczania „Młodzi Przedsiębiorczy. Ekonomia w praktyce” i dowiecie się, jak można go wykorzystać na ekonomii w praktyce, podstawach przedsiębiorczości i innych przedmiotach, a także w programie wychowawczym szkoły.
• Poznacie i przećwiczycie różnorodne metody i techniki aktywizujące uczniów sprawdzające się w edukacji na rzecz przedsiębiorczości i rynku pracy (w tym te rzadko stosować: lekcja odwrócona, film, studium przypadku).
• Poznacie i przeanalizujecie bogatą biblioteczką dydaktyczną wspierającą edukację na rzecz przedsiębiorczości i rynku pracy (scenariusze zajęć, ćwiczeń itp.) pod kątem przydatności ich w realizacji własnych celów.
• Poznacie różnorodne sposoby oceniania oraz praktycznie zastosowanie elementów oceniania kształtującego na swoich zajęciach.
• Poznacie różnorodne narzędzia TIK przydatne w pracy z młodzieżą (np. przy dokumentowaniu działań projektowych – blog; przy prezentacji efektów pracy)\
• Zapoznacie się z e-portfolio jako metodą dokumentowania indywidualnego uczenia się oraz kierowania tym procesem.
• Będziecie doskonalić umiejętność pracy z zespołem uczniowskim oraz stosują metody uczenia się we współpracy.
• Będziecie ćwiczyć w praktyce metodę projektu jako jedną z kluczowych metod w edukacji na rzecz przedsiębiorczości.
• Poznacie jedną z możliwych form realizacji z uczniami przedsięwzięcia ekonomicznego lub społecznego (od planowania do prezentacji).
Kurs prowadzony będzie przez doświadczonych mentorów, autorów programów i materiałów z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości oraz nauczycieli, którzy już ten program realizują!

DOBRE PRAKTYKI
Zanim się zdecydujecie na udział w kursie, zobaczcie efekty pracy uczniów „uczonych” przez nauczycieli, którzy w zeszłym roku (pilotażowo) pracowali z nami w I edycji kursu. Lepszej rekomendacji chyba nie trzeba! -> www.ceo.org.pl/ekonomiawpraktyce
Zgłoszenia na kurs przyjmowane są do 15 listopada 2014 roku. Kurs rusza już w grudniu! Potrwa 15 tygodni.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KURSIE?
Wiedzę i umiejętności zdobywane na kursie będziecie mogli wykorzystać natychmiast w codziennej pracy z uczniami (bez względu na rodzaj prowadzonych zajęć oraz moment roku szkolnego).
Możecie też dzięki temu kursowi zaplanować razem z nami realizację np. części treści podstaw przedsiębiorczości lub ekonomii w praktyce, sięgając po nasz program „Młodzi Przedsiębiorczy. Ekonomia w praktyce” opracowany w projekcie „Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej” współfinansowany ze środków Unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszyscy otrzymacie po ukończeniu kursu program nauczania oraz towarzyszący mu sposobnik metodyczny.
 

Szczegóły kursu -> http://www.ceo.org.pl/pl/przedsiebiorczy/news/jak-skutecznie-uczyc-przedsiebiorczosci