Nagroda za przedsiębiorczość

31.10.2014

30 października odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie INNOSILESIA 2013, nagrodę w imieniu Urzędu Miejskiego w Zabrzu odebrał Krzysztof Lewandowski, zastępca Prezydenta Miasta Zabrze.

Nagrodę INNOSILESIA 2013 w kategorii usługi publiczne na rzecz przedsiębiorczości otrzymał Urząd Miejski w Zabrzu, za kompleksowe podejście do usług proponowanych przez Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wręczenie nagród odbyło się podczas konferencji nt. budowania partnerstwa na rzecz inteligentnego rozwoju regionu przez współpracę biznesu, nauki i samorządu. Poruszono tematy dotyczyące zagadnień regionalnych specjalizacji, budowania przewagi konkurencyjnej regionu i jego atrakcyjności inwestycyjnej. To te wyzwania stoją u podstaw nowej unijnej polityki i projekty z nimi związane będą szczególnie promowane w najbliższej perspektywie. Budowanie przewag konkurencyjnych i zacieśnienie współpracy między biznesem, nauką i samorządnością jest jednym z priorytetów nowego okresu unijnego programowania – strategii „Europa 2020" i Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020".

Samorząd Województwa Śląskiego wspólnie z partnerami w ramach projektu systemowego „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych” chcąc zapewnić wsparcie samorządów lokalnych w zakresie usprawnienia zarządzania rozwojem gospodarki i innowacyjności oraz wzmocnienia regionalnych specjalizacji, realizuje również pilotażowe działania w postaci audytów innowacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego. Dzięki nim możliwa jest analiza kluczowych obszarów technologicznych województwa, a tym samym integracja baz danych i zasobów wiedzy dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku. Działania te są realizowane jednocześnie z zapewnieniem najwyższej jakości usług na rzecz przedsiębiorstw i mieszkańców. Zrealizowano już 19 audytów innowacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego. Dla podkreślenia roli samorządów w stymulowaniu innowacji zaudytowane jednostki otrzymały certyfikaty aktywnego uczestnika Regionalnego Systemu Innowacji.
Wśród audytowanych samorządów znalazły się również Urząd Miejski w Zabrzu.

Partnerzy Projektu: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w Katowicach, Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.