Pamięci Profesora

30.10.2014

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Wilibaldowi Winklerowi odbyło się 30 października w Politechnice Śląskiej w Gliwicach. W budynku Wydziału Elektrycznego spotkali się przedstawiciele środowiska naukowego, parlamentarzyści, reprezentanci administracji rządowej i samorządowcy.

Prof. Jerzy Buzek wspominał śp. prof. Wilibalda Winklera jako wybitnego naukowca w dziedzinie elektroenergetyki, wiceministra edukacji narodowej w latach 1997 – 2000 oraz wojewodę śląskiego w latach 2000 – 2001.
Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Paweł Sowa odniósł się do dokonań śp. prof. Wilibalda Winklera jako rektora Politechniki Śląskiej w latach 1990 – 1996. Małgorzata Mańka-Szulik składając wiązankę kwiatów zwróciła uwagę na zabrzański rodowód śp. prof. Wilibalda Winklera. Okolicznościowe wystąpienie wygłosił także wicewojewoda śląski Andrzej Pilot.