Przeprowadzka porodówki

24.10.2014

W związku z koniecznością przeniesienia Oddziałów Położnictwa i Ginekologii, Neonatologii, II Izby Przyjęć, Poradni Położniczo-Ginekologicznej i Diagnostyki Prenatalnej oraz Szkoły Rodzenia do nowo wybudowanego obiektu Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. Wojciecha Starzewskiego przy ul. Zamkowej 4 w Zabrzu w dniach od 26 października do 31 października 2014 r., za zgodą Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach nastąpi CZASOWE ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI ww. oddziałów.

Aby uzyskać pomoc medyczną w zakresie położnictwa i ginekologii należy udać się w tym okresie do placówek medycznych posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w tym zakresie.
Najbliższe placówki to:
1. Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach, ul. Kościuszki 1,
2. Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o., ul. Wincentego Lipa 2,
3. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu, ul. Batorego 15,
4. Szpital w Knurowie, ul Niepodległości 8.
Można również wybrać według uznania inną placówkę medyczną.

Wznowienie działalności nastąpi z dniem 1 listopada 2014 r. w Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. Wojciecha Starzewskiego przy ul. Zamkowej 4 w Zabrzu.