Międzynarodowa Konferencja "Kierunki Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi"

23.10.2014

W zabrzańskim Hotelu Diament odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja pn. ”Kierunki Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi”.

Celem konferencji było zaprezentowanie dobrych praktyk, wymiana poglądów i doświadczeń wśród grona przedstawicieli środowiska samorządowego, naukowego oraz sektora prywatnego, jak również miast partnerskich Miasta Zabrze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Do tej pory odbyły się 3 edycje ww. konferencji. Myślą przewodnią tegorocznej konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie efektywnego funkcjonowania na rynku Unii Europejskiej, a sprawnym zarządzaniem zasobami ludzkimi.
Konferencja dedykowana jest dla szeroko rozumianej kadry zarządzającej m.in.: przedstawicieli władz miejskich polskich i zagranicznych, prezesów spółek, dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych, przedstawicieli firm.

Organizatorami są: Miasto Zabrze, Politechnika Śląska oraz Związek Miast Polskich.

W programie IV edycji Międzynarodowej Konferencji pn. ”Kierunki Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi” zostały zaprezentowane następujące tematy, m.in.:

23 październik 2014

„Strategia komunikacji Gminy Zabrze” – Wystąpienie Prezydenta Miasta Zabrze,
Małgorzata Mańka-Szulik,
„UDiTE – 20 lat Stowarzyszenia Europejskich Sekretarzy Miast: Przywództwo, Profesjonalizm, Zaangażowanie.”– Wystąpienie Pana Eulalio Avila Cano – Prezydenta Związku UDITE (Union des Dirigeants Territoriaux de l’Europe / European Federation of Local Government Chief Executives),
"Od spontaniczności do profesjonalizmu – zmiany w funkcjonowaniu administracji publicznej na przykładzie 22 lat działalności Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej" – Wystąpienie Prezesa Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej, Sekretarz Miasta Nowy Targ , Stanisława Szołtysek,
„Zarządzanie zasobami ludzkimi, a efektywność w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych w Gminie Zabrze” – wystąpienie Sekretarza Miasta Zabrze, Ewa Weber,
„Dialog społeczny w sektorze samorządowym: wnioski z konkursu Samorząd jako Pracodawca” – wystąpienie przedstawiciela Związku Miast Polskich organizującego konkurs Samorządowy Lider Zarządzania 2014 Samorząd jako Pracodawca,Tomasz Potkański,
„Wykorzystywanie doświadczeń innych w zarządzaniu urzędem”– Wystąpienie przedstawiciela Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Mariusz Śpiewok,
„Korekta strategii personalnych z perspektywy CSR” – Wystąpienie przedstawiciela Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej , dr hab. Mariusz Zieliński, prof. nzw. w Pol. Śl.
„Wykorzystanie idei społeczeństwa obywatelskiego i rad dzielnic do budowania kapitału ludzkiego współczesnych miast” – Wystąpienie przedstawiciela Uniwersytetu Ekonomicznego, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, dr Adrian Pyszka,
„Systemy zarządzania przez kompetencje – fundament zarządzania rozwojem pracowników, czy rozwiązanie bez większego znaczenia praktycznego? Doświadczenia 5 lat wdrożeń w urzędach” – wystąpienie przedstawiciela firmy konsultingowej Orange Hill, Tomasz Dąbrowski,
„ Kierunki rozwoju wybranych aspektów zarządzania kapitałem ludzkim w jednostkach administracji samorządowej”– Wystąpienie przedstawiciela Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej , dr hab. inż. Anna Michna, prof. nzw. w Pol. Śl. – –„Organizacja pracy i sposoby motywowania pracowników na przykładzie miasta Seclin”– wystąpienie przedstawiciela miasta partnerskiego Zabrza- Seclin, Sekretarz Wilfrid Tocque.

24 październik 2014

„Od wykluczenia do znaczenia. Budowa i rozwój platformy usług informacyjnych POZnań* Kontakt, w oparciu o program zatrudnienia osób z orzeczoną niepełnosprawnością w Urzędzie Miasta Poznania” – Wystąpienie Kierownika Biura Informacji Teleinformatycznej UM Poznań, Konrad Zawadzki,
„ Partycypacja jako dialog – ustalanie zasad wynagradzania i nagradzania pracowników (UM)” – Wystąpienie Sekretarza Miasta Dzierżoniowa, Anna Beker,
"Wdrożenie modelowych rozwiązań w zakresie doskonalenia komunikacji wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Koszalinie” – Wystąpienie Sekretarza Miasta Koszalina, Tomasz Czuczak,
"Rozwiązania informatyczne wspomagające procesy zarządzania zasobami ludzkimi” – Wystąpienie przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Agnieszka Olbrycht-Banach,
„Akademia Przywództwa w Fortum jako element zmiany kultury organizacyjnej” – Wystąpienie przedstawiciela firmy FORTUM, Małgorzata Czachor,
„Rozwiązania informatyczne w zakresie elektronicznej rekrutacji w urzędach”– wystąpienie przedstawicielka firmy e-direct, Marcin Marchewicz,
"Zastosowanie technologii informatycznych w zakresie wspomagania zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji”– wystąpienie przedstawicielki firmy OTAGO w grupie ASECCO, Agnieszka Proniewicz, Ewelina Braca,
„Indywidualny Program Mentoringu- jak efektywnie wdrożyć nowego pracownika”– wystąpienie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Wiesława Miecznikowska.