Listopad w Muzeum Miejskim w Zabrzu

23.10.2014

Przedstawiamy harmonogram działalności Muzeum Miejskiego w Zabrzu w listopadzie 2014 r.

 

Muzeum Miejskie w Zabrzu
ul. Powstańców Śląskich 3
Tel. 32 271 56 89

Wystawa:
• Krystyna Jędrzejowska-Nowak/ Romuald Nowak „Wspomnienie”
do końca 2014 r.

Galeria Café Silesia
ul. 3 Maja 6
Tel. 32 777 05 01

Wystawy:
• Krzysztof Rumin „Pierwszy zabrzański plener malarski 2014”– do końca 2014 r.

• Dizajn po ślonsku – do 04.01.2015 r.

Wykłady i spotkania
• Prezentacja elektronicznego słownika „Żydzi w Zabrzu”, 9.11.2014 r.:
godz. 15.00 spotkanie na cmentarzu żydowskim w Zabrzu przy ul. Cmentarnej – mężczyzn prosimy o zabranie nakryć głowy (oprowadzanie Dariusz Walerjański, Piotr Hnatyszyn) następnie przejście do Galerii Café Silesia, gdzie o godz. 17.00 nastąpi prezentacja elektronicznego słownika „Żydzi w Zabrzu”. Prowadzenie Piotr Hnatyszyn.
Wstęp wolny

• Krystyna Jędrzejowska-Nowak/ Romuald Nowak „Wspomnienie”
Spotkanie czwartkowe w muzeum, 13.11.2014, godz. 17.30 – wstęp wolny Muzeum Miejskie w Zabrzu ul. Powstańców Śląskich 3

Tematy lekcji muzealnych

Muzeum Miejskie w Zabrzu, Galeria Café Silesia”, ul. 3 Maja 6

• Godać niy ma gańba – dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Treści i formę dostosowujemy do wieku dzieci i młodzieży w niej uczestniczącej. Lekcja ma na celu: przybliżenie uczniom zagadnień związanych z gwarą śląską, ukazanie różnorodności jej źródeł, wskazanie na odwołania do staropolszczyzny, podkreślenie trwałości form językowych, prezentację różnic znaczeniowych słów w gwarze śląskiej i języku literackim. Na lekcji oprócz pogadanki pokażemy prezentację multimedialną związaną z gwarą, a także powtórzymy i utrwalimy sobie poznane słówka podczas gier, zabaw i zgadywanek. Poznawanie języka naszych babć i prababć będzie podróżą w przeszłość naszej „małej ojczyzny”. Kontakt: Elżbieta Dębowska, , tel. 32-271-56-89 wewn. 30

• Kto ty jesteś? – szkoły podstawowe. Podczas zajęć dzieci poznają historię oraz symbole Polski i Europy. Zapoznają się z ważnymi dla świata odkryciami geograficznymi i wynalazkami Europejczyków. W części warsztatowej uczniowie biorą udział w pracach plastycznych oraz zabawach ruchowych – kontakt: Dorota Kuder, tel. 32-777-05-01
• Dawni rzemieślnicy i ich szyldy – szkoły podstawowe. Przypomnienie zawodów rzemieślniczych, które odchodzą już w zapomnienie. Zwrócenie uwagi na różnorodność kulturową niegdysiejszego Zabrza, zamieszkałego kiedyś przez Niemców, Polaków i Żydów. W części warsztatowej uczniowie wykonują szyldy warsztatów rzemieślniczych w języku hebrajskim według przygotowanych szablonów oraz dobierają symbolikę do poszczególnych profesji – kontakt: Irena Winder, tel. 32-271-56-89 wewn. 24

• Jan Matejko i jego najwybitniejsze dzieła – szkoły podstawowe. Podczas zajęć uczestnicy będą mogli zapoznać się z życiem i twórczością wybitnego malarza, przeglądając tekę z jego najwybitniejszymi dziełami. Szkoły podstawowe klasy III-VI, gimnazja. Kontakt: Iwona Wróblewska, tel. 32-271-56-89 wewn. 30

• Kartonowe miasto w Café Silesia – podczas zajęć uczniowie młodszych klas szkół podstawowych oraz przedszkolacy dowiadują się jak powstawały pierwsze miasta w Europie oraz poznają najbardziej charakterystyczne cechy architektoniczne stylu romańskiego i gotyckiego. Na koniec, wykorzystując zdobytą wiedzę, uczestnicy warsztatów budują własne miasto z kartonowych pudełek – kontakt: Irena Winder, tel. 32-271-56-89 wewn. 24

• Dawno temu za debrami… Bajki i legendy o początkach Zabrza i nie tylko. Zajęciom towarzyszy gra edukacyjna – szkoły podstawowe, klasy młodsze i przedszkola – kontakt: Irena Winder, tel. 32-271-56-89 wewn. 24

• Café Silesia – ekologiczna planeta – warsztaty edukacyjne dla najmłodszych, uczestnicy dowiadują się jak łączyć ekologię ze sztuką, jak wyrabiać ekologiczne nawyki i jak nadawać nowe znaczenie rzeczom przeznaczonym do wyrzucenia. Prezentacja współczesnego dizajnu, wykonanego z odpadów. Zajęciom towarzyszą warsztaty edukacyjne w formie zabawy – szkoły podstawowe, klasy młodsze i przedszkola – kontakt: Irena Winder, tel. 32-271-56-89 wewn. 24

• Jak to z herbem było? – Podstawy heraldyki oraz dzieje herbu miejskiego, zajęcia połączone z warsztatami plastycznymi – wykonanie herbu miasta bądź własnego, stosując poznane na lekcji zasady heraldyki – szkoły podstawowe i gimnazjalne – kontakt: Irena Winder, tel. 32-271-56-89 wewn. 24

• Najpiękniejsze śląskie baśnie i legendy. Zajęciom towarzyszy zabawa edukacyjna, podczas której utrwalana jest wiedza zdobyta w czasie zajęć – kontakt: Irena Winder, tel. 32-271-56-89 wewn. 24

• Baśnie, podania i legendy – podobieństwa i różnice (przykłady ogólne i zabrzańskie), zajęcia z warsztatami – szkoły podstawowe (klasy IV-VI) i gimnazjalne – kontakt: Irena Winder, 32-271-56-89 wewn. 24

Gimnazja i szkoły średnie:
• Biżuteria patriotyczna – O tym, co łączy części elektroniczne ze złotem i emalią. Jak powiedzieć „nie”, nie mówiąc ani słowa. Czy noszenie biżuterii jest niebezpieczne? Co może oznaczać krój liter? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź podczas lekcji muzealnej dla młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich. Pretekstem do tych rozważań jest 150 rocznica wybuchu powstania styczniowego. Gimnazja i szkoły średnie – gimnazja i szkoły średnie – gimnazja i szkoły średnie – kontakt: Elżbieta Dębowska, tel. 32-271-56-89 wewn. 30

• Portret od sztuki starożytnej do współczesności – gimnazja i szkoły średnie – kontakt: Elżbieta Dębowska, tel. 32-271-56-89 wewn. 30

• Krótki kurs historii architektury – gimnazja i szkoły średnie – kontakt: Elżbieta Dębowska, tel. 32-271-56-89 wewn. 30

• Mistrzowie malarstwa polskiego (Leon Wyczółkowski, Ferdynand Ruszczyc, Wacław Koniuszko, Walery Eliasz Radzikowski) – gimnazja i szkoły średnie – kontakt: Iwona Wróblewska, tel. 32-271-56-89 wewn. 30

• Śladami tradycji – życie codzienne i odświętne dawnych społeczności górniczych w malarstwie P. Wróbla, E. Gawlika, W. Pieczki, E. Bąka – gimnazja i szkoły średnie – kontakt: Jadwiga Pawlas-Kos, tel. 32-271-56-89 wewn. 30
• Śląskie zabawy i uciechy w malarstwie naiwnym regionu – gimnazja – kontakt: Jadwiga Pawlas-Kos, tel. 32-271-56-89 wewn. 30
• Śląsk zwyczajny i niezwyczajny w sztuce regionu – Ociepka, Sówka, Wróbel – gimnazja i szkoły średnie – kontakt: Jadwiga Pawlas-Kos, tel. 32-271-56-89 wewn. 30

Gimnazja, szkoły średnie, osoby dorosłe:
• Zabrze miastem granicznym – gimnazja i szkoły średnie, osoby dorosłe – kontakt Piotr Hnatyszyn, tel. 32-271-56-89 wewn. 26
• Krótka historia Zabrza – gimnazja i szkoły średnie, osoby dorosłe – kontakt Piotr Hnatyszyn, tel. 32-271-56-89 wewn. 26
• Ulica Wolności, której już nie ma ¬– gimnazja, szkoły średnie, osoby dorosłe – kontakt Piotr Hnatyszyn, tel. 32-271-56-89 wewn. 26
• Nieistniejące pomniki zabrzańskie – gimnazja, szkoły średnie, osoby dorosłe – kontakt Piotr Hnatyszyn, tel. 32-271-56-89 wewn. 26
• III powstanie śląskie w Zabrzu – gimnazja, szkoły średnie, osoby dorosłe – kontakt Zbigniew Gołasz, tel. 32-271-56-89 wewn. 26

• Żydzi w Zabrzu w pierwszych latach po II wojnie światowej – szkoły średnie, osoby dorosłe – kontakt Zbigniew Gołasz, tel. 32-271-56-89 wewn. 26

• Żandarmeria Górnego Śląska w czasie III powstania śląskiego –
szkoły średnie, osoby dorosłe – kontakt Zbigniew Gołasz, tel. 32-271-56-89 wewn. 26