Dziecko słabosłyszące w rzeczywistości szkolnej – z perspektywy medycznej i terapeutycznej

23.10.2014

21 października w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu przy ulicy 3 Maja 91, odbyła się III Regionalna Konferencja z cyklu Psychologia a medycyna – "Dziecko słabosłyszące w rzeczywistości szkolnej – z perspektywy medycznej i terapeutycznej".

Konferencja odbyła się przy współpracy z Urzędem Miejskim w Zabrzu, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Śląskim oraz Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno – Edukacyjnym „Metis”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Plura, Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka – Szulik oraz Kurator Oświaty w Katowicach – Delegatura w Gliwicach Jadwiga Króliczek.

Podczas konferencji wykłady wygłosili:
• prof. dr hab. n.med. Maciej Misiołek – Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – „Problemy diagnozy medycznej dziecka z wadą słuchu”.
• dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska – Profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – „Nowe ujęcie pojęcia fonem”
• Lek. med. Anna Horbulewicz – otolaryngolog, specjalista audiolog – Poradnia Audiologiczna Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, Dyrektor Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci Centrum Diagnostyki i Terapii „In Corpore” – „Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego”.
• mgr Małgorzata Spendel – psycholog, logopeda, konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach – „Niedosłuch centralny – kontrowersje diagnostyczne”.
• mgr Mariola Grzywacz – pedagog, logopeda, surdologopeda – Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Zabrzu -„Rehabilitacja dziecka z wadą słuchu i mowy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zabrzu”.
• mgr Anna Michalska – nauczyciel niesłyszący, surdopedagog; mgr Wioletta Małek – nauczyciel, surdopedagog – Zespół Szkół Specjalnych nr 42 w Zabrzu – „Doświadczenia uczniów z wadą słuchu w trakcie nauki szkolnej”.

Konferencja miała na celu zintegrowanie profesjonalistów ze środowisk medycznych i edukacyjnych, a jej głównym założeniem było wywołanie międzyśrodowiskowej dyskusji niezbędnej do holistycznego spojrzenia na rozwój dziecka i jego potrzeby edukacyjne. Wywołana w trakcie spotkania gorąca dyskusja potwierdziła potrzebę a nawet konieczność organizacji tego typu spotkań w przyszłości.