Wyróżnienie dla Zabrza

22.10.2014

21 października w Pałacu Prezydenckim w Warszawie wręczone zostały nagrody w ogólnopolskim konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną. W gronie wyróżnionych znalazło się Miasto Zabrze.

 

 

Urząd Miejski w Zabrzu otrzymał wyróżnienie w kategorii nowo wykreowana miejska przestrzeń publiczna za realizację projektu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej". Przyznano je za kompleksowe działania, w wyniku którego powstała samoistna przestrzeń publiczna o wysokiej wartości rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych, trafnie wpisana w strukturę miasta. Doskonała integracja funkcji nowego obiektu turystycznego oraz historycznego wejścia do kopalni udostępnionej zwiedzającym dała przykład spójności oraz ciągłości rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych zarówno w wymiarze przestrzennym jaki estetycznym. Konkurs organizowało Towarzystwo Urbanistów Polskich przy współpracy ze Związkiem Miast Polskich. Patronat Honorowy sprawował Prezydent RP Bronisław Komorowski.