Zabrze przestrzenią rozwoju

30 lat Przedszkola nr 47 im. Janusza Korczaka

21.10.2014

21 października Przedszkole nr 47 świętowało jubileusz 30-lecia.Uroczystości były połączone z nadaniem placówce imienia Janusza Korczaka.

 

– Obchody 30-lecia są szczególną okazją do złożenia podziękowań dla całej społeczności Przedszkola Nr 47 za kształtowanie wizerunku placówki bogatej w wartości uniwersalne i pedagogiczny profesjonalizm. Swoim dorobkiem przedszkole na trwałe zapisało się na kartach zabrzańskiej oświaty i lokalnego środowiska- powiedziala Małgorzata Mańka-Szulik, prezydnt Zabrza. – W tak szczególnym dniu składam także wyrazy uznania, wdzięczności i szacunku za rzetelną, z pasją wykonywaną pracę na rzecz kształtowania charakterów i postaw najmłodszych mieszkańców Zabrza. Przygotowując ich do godnego i odpowiedzialnego życia we współczesnym świecie stwarzacie wyjątkową atmosferę, w której dzieci poprzez zabawę poznają otaczający świat i rozwijają intelekt.

Uchwałę Rady Miasta z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 47 odczytał Marian Czochara, przewodniczący Rady Miasta.

Oficjalne otwarciwe przedszkola nastąpiło 28 listopada 1984 roku. Pierwszym dyrektorem była Urszula Strzoda, która pełniła swoją funkcję do 2007 roku. Przedszkole liczyło wtedy 4 grupy. Ze zgłoszonych do przedszkola ponad 300 chętnych dzieci, przyjęte zostało tylko 120 dzieci. Na ówczesne czasy było to bardzo nowoczesne i dobrze wyposażone przedszkole. Cieszyło się prestiżem wśród rodziców, społeczności osiedla i pracowników KWK Zabrze-Bielszowice, które je wybudowało i przez długie lata było patronem. Przedszkole było odwiedzane przez delegacje z Niemiec, Czechosłowacji, Związku Radzieckiego, Francji, ponieważ było przedszkolem pokazowym dla naszych sąsiadów. Dzięki wysokiemu poziomowi nauczania, zawsze było więcej chętnych niż miejsc, czego potwierdzeniem było zajęcie I (2011) i II (2013) miejsca w Plebiscycie na Przedszkole Przyjazne Dzieciom, organizowanym przez gazety "Nasze Zabrze" i "Dziennik Zachodni". Przedszkole współpracowało z wieloma przedstawicielami środowiska lokalnego m.in.:leśnikami, górnikami, strażakami, szkołami, przedszkolami sąsiedzkimi oraz szkołą muzyczną. Organizowane były Zielone Przedszkola, na które wyjeżdżały dzieci ze starszych grup do Kasiny Wielkiej, Zwardonia, a obecnie do Rabki. Od roku Przedszkole uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Bezpiecznych Przedszkoli. Obecnie od 2008 funkcję dyrektora przedszkola pełni mgr Małgorzata Tyrała.

\