Rozwój Strefy Ekonomicznej w Zabrzu

17.10.2014

17 października w Urzędzie Miejskim w Zabrzu została podpisana umowa na „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze Etap – I i II”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w zakresie Etapu I i Etapu II.

Strefa Ekonomiczna w Zabrzu znajduje się w północnej części Miasta Zabrze, na wschód od ulicy Ofiar Katynia, na granicy dzielnic: Mikulczyce, Rokitnica i Biskupice.

Na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu mamy do dyspozycji 22 działki inwestycyjne o powierzchniach od 0,7 ha do 21 ha. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie Strefy mamy 20 działek inwestycyjnych należących do miasta.

Na chwilę obecną w tej części Strefy zadanie inwestycyjne realizuje Zakład Piekarniczy „KŁOS” Marian Kurzyca. W wyniku przetargu, który odbył się w siedzibie KSSE S.A. w czerwcu 2013 r. Zakład Piekarniczy nabył nieruchomość położoną w Zabrzu przy ul. Karola Goduli, oznaczoną jako działki nr 52/3 i 53/3 o łącznej pow. 2,5240 ha, za cenę 2.878.20,00 zł brutto. Zakład planuje uruchomienie produkcji w pierwszym półroczu 2015 r.
W 2012 r. nieruchomość położoną w Zabrzu przy ul. Ofiar Katynia, oznaczoną jako działka nr 2250/16 o pow. 3,1892 ha, za cenę 3 355 000,00 zł brutto, nabyła spółka Metal Service Center Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. MSC będzie prowadził działalność gospodarczą na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu w zakresie obróbki stali.
Zabrze pozyskało dofinansowanie na „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze – Etap I i II”.

REALIZACJA I i II ETAPU – kwota brutto: 56 035 126,33 PLN.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w zakresie Etapu I i Etapu II (w wysokości 85%).

W ramach kompleksowego uzbrojenia KSSE w Zabrzu wybudowany zostanie układ drogowy wraz z sieciami uzbrojenia celem skomunikowania obszaru przeznaczonego na działalność inwestycyjną w strefie. Poniżej zaprezentowano oczekiwane efekty rzeczowe powstałe w wyniku realizacji projektu:
– długość wybudowanych dróg – 8,08 km
– długość przebudowanych/wyremontowanych dróg – 0,291 km
– długość sieci kanalizacji sanitarnej/deszczowej/ogólnospławnej (łącznie z przyłączami) – 20,591 km
– długość wybudowanej sieci wodociągowej – 5,9525 km
– długość przebudowanej/wyremontowanej sieci wodociągowej – 1,0045 km
– długość wybudowanej sieci energetycznej – 18,681 km
– długość przebudowanej/wyremontowanej sieci gazowej – 0,5615 km
– długość przebudowanej/wyremontowanej sieci teleinformatycznej – 0,774 km

WYKONAWCA ROBÓT :

KONSORCJUM FIRM:
„DROGOMEX” Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum
ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków

Przedsiębiorstwo Budowlane SILESIA CONSTRUCTIONS Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum
ul. Staszica 25, 43-174 Łaziska Górne

Nadzór Inwestorski nad realizacją inwestycji pełni Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „PRIMEX” mgr inż. Marek Łyszczarz, 42-200 Częstochowa, al. Jana Pawła II 132 – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – koordynator inspektorów nadzoru – Pan Marek KROMKOWSKI.